Forum Zwarte bijen

Onze Zwarte bij als levend erfgoed.
De Apis Mellifera Mellifera is onze oorspronkelijke en inheemse honingbijras die nog op sommige plaatsen in West-Europa en de BeNeLux voorkomt.
De Zwarte bij verdient het om te worden bewaard, hersteld en beschermd, temeer omdat deze het best zijn aangepast aan de lokale omstandigheden in onze contreien.