Houtlandram geboren 2016 te koop

01/11/2019: Aangeboden door Nico Blyaert
1
2

Stamboeknummer 7686-0080, door ons Norbert genoemd, geboren 08/03/2016 en enkele jaren degelijke dienst bewezen met een voorlopige teller op 21 nakomelingen.
Mag weg wegens het door houden van verschillende ooilammeren. Zelf in blakende gezondheid.
Graag 125€.

Nico Blyaert
nico.blyaert@telenet.be
Leisbulkstraat 1
9031 Drongen
Tel.: +32473867326

Opmerking van SLE-stamboekwerking:

KOOP NOOIT DIEREN ZONDER AFSTAMMINGSBEWIJS ALS U ZE IN HET STAMBOEK WIL BRENGEN.

Schapen en geiten dienen ingeschreven zijn in het SLE-stamboek* indien men de nakomelingen in de SLE-stamboeken wenst in te schrijven. Vraag het bewijs van inschrijving. Wanneer de verkoper kan u geen duidelijkheid kan geven, informeert u best bij de stamboekverantwoordelijke van SLE: Staf Van den Bergh.

* Uitzondering: Belgische melkschapen en Hertegeiten worden ingeschreven in het stamboek van KHV maar de regel m.b.t. stamboekinschrijving is dezelfde.

Deze gebruiker heeft momenteel geen actieve zoekertjes.

Deze gebruiker heeft nog geen forum-discussies gestart.