Werkgroep Neerhof

Verantwoordelijke  Lieven Van Den Berghe - neerhofdieren@sle.be - jan Martens - info@sle.be

De werkgroep werkt rond een 74-tal rassen van Belgische oorsprong. We hebben het hier over duiven, krielen, hoenders, eenden, ganzen, kalkoenen en konijnen. Wanneer we daarbij ook nog eens de vele verschillende kleurslagen per ras bekijken dan komen we tot een enorm aanbod. Daar zijn relevante en minder relavante rassen bij. Dit alles maakt dat de problematiek rond het behoud van de Belgische neerhofrassen zeer complex is. SLE deed opzoekingswerk en maakte afwegingskaders om een werking met resultaat mogelijk te maken.

De werkgroep neerhofdieren heeft zich tot doel gesteld om een, voor België, uniek 'monitoring' systeem op poten te zetten. Na verloop van tijd moet dit uitmonden in een degelijke inventarisatie van onze Belgische neerhofrassen. Het unieke aan dit systeem is dat het niet enkel blijft bij een inventarisatie maar dat er ook concrete acties ondernomen zullen worden om onze genetische diversiteit in stand te houden.

Wil u ook meer doen voor uw ras? Wil u meer doen voor (collega) fokkers? Bent u bezorgd over onze rassen? Of hebt u interesse in het historisch-cultureel aspect van onze rassen? Laat het weten via info@sle.be of neerhofdieren@sle.be.

Actuele projecten:

 • Eenvoudige registratie in het kader van het vereenvoudigd beheer van neerhofdieren (VBN): principe, werking, systeem, statistieken opmaken
 • Uitbouwen en coördineren van een levend erfgoed netwerk van plaatsen waar onze rassen in grotere aantallen gefokt en bewaard worden. (Levend Erfgoedhoflabels)
 • Ter beschikking stellen voor leden van identificatietekens zoals ringen (zie link onderaan), tatouages...
 • Bijeenkomst rond rassen (bv. Mechelse kalkoenkop)
 • De aanpassing van zeldzaamheidslabels om binnen het nieuwe webgebeuren te passen
 • Artikels voor het ledenblad De Ark

Gerealiseerde projecten:

 • Optimalisatie van de verkoop op de jaarlijkse Levend Erfgoed Expo
 • Kippenproject Merelbeke: SLE en gemeente Merelbeke verspreiden meer dan 1200 raskippen onder de inwoners voor verwerking van compost en een eitje!
 • De ontwikkeling van zeldzaamheidslabels.
 • Artikels in De Ark.
 • Bijeenkomst rond rassen (oa. onze eendenrassen ...)

OPGELET! Het adres om pluimvee ringen en ID-bewijzen voor konijnen te bestellen is gewijzigd! Stuur alles nu naar ringen@sle.be

RINGENBESTELFORMULIER
ENKEL VOOR LEDEN