Werkgroep Neerhof

Verantwoordelijke Marc Crommelinck

De werkgroep neerhofdieren is opgestart eind 2003. In totaal heeft ze te maken met een 74-tal rassen van Belgische oorsprong. We hebben het hier over duiven, krielen, hoenders, eenden, ganzen, kalkoenen en konijnen. Wanneer we daarbij ook nog eens de vele verschillende kleurslagen per ras bekijken dan komen we tot een enorm aanbod. Dit alles maakt dat de problematiek rond het behoud van de Belgische neerhofrassen zeer complex is.

De werkgroep neerhofdieren heeft zich tot doel gesteld om een, voor België, uniek 'monitoring' systeem op poten te zetten. Na verloop van tijd moet dit uitmonden in een degelijke inventarisatie van onze Belgische neerhofrassen. Het unieke aan dit systeem is dat het niet enkel blijft bij een inventarisatie maar dat er ook concrete acties ondernomen zullen worden om onze genetische diversiteit in stand te houden.

Wil u ook meer doen voor uw ras? wil u meer doen voor (collega) fokkers? Bent u bezorgd over onze rassen? Of hebt u veel interesse in het historisch-cultureel aspect van onze rassen? Contacteer de werkgroepverantwoordelijke en kom gerust eens vrijblijvend naar onze bijeenkomsten.

Actuele projecten:

  • Artikels voor het ledenblad De Ark
  • Eenvoudige registratie in het kader van het vereenvoudigd beheer van neerhofdieren: principe, werking, systeem, statistieken opmaken
  • Uitbouwen en coördineren van een levend erfgoed netwerk van plaatsen waar onze rassen in grotere aantallen gefokt en bewaard worden.

Gerealiseerde projecten:

  • Optimalisatie van de verkoop op de jaarlijkse Levend Erfgoed Expo
  • Kippen-project Merelbeke: SLE en gemeente Merelbeke verspreiden meer dan 1200 raskippen onder de inwoners voor verwerking van compost en een eitje!
  • De ontwikkeling van rassenlabels.
  • Artikels in De Ark.