Erfgoedhoflabel

Op 25 oktober 2018 lanceerde SLE een bijzonder label voor 'Erfgoedhoven', met de intentie om waardevolle initiatieven rond levend erfgoed duurzaam te erkennen en te ondersteunen. Houders en kwekers van authentieke erfgoeddieren kunnen een erkenning krijgen voor hun levend erfgoed mits zij voldoen aan een aantal concrete voorwaarden, die de uitstraling en instandhouding van Levend Erfgoed ten goede komen.

Het Levend Erfgoedhof houdt levend erfgoed op een manier die tot voorbeeld, promotie en inspiratiebron kan dienen voor andere geïnteresseerden. In ruil ontvangen zij een formele erkenning, met schild. Deze zal van toepassing zijn op een concrete locatie, het 'Levend Erfgoedhof'.

Maar er is meer. Zo zijn er producten afgeleid van Levend Erfgoed, promotoren van het hoflabel … interessant voor bedrijven, instanties, overheden, verenigingen, landbouwers maar ook particulieren. Uiteindelijk is het vooral de bedoeling van Steunpunt Levend Erfgoed om de erfgoedrassen zelf hiermee duurzaam te kunnen behouden.

Info Erfgoedhoflabel

Aanvraagformulier