Stamboekwerking schapen en geiten

 

Het fokreglement van het stamboek bijgehouden door Steunpunt Levend Erfgoed voorziet dat de rammen van de lokale Belgische schapenrassen verplicht gekeurd dienen te worden alvorens ze worden ingezet voor de fokkerij. Dit geldt zowel voor oudere fokrammen die nog niet werden gekeurd als voor ramlammeren geboren in 2018 die u wenst in te zetten voor de kweek. De oudere dieren zullen worden gewogen en gemeten (lineaire keuring), de ramlammeren zullen alleen op “exterieur” gekeurd worden. Aanwezige ooien zullen eveneens worden gekeurd en gemeten, maar deelname is niet verplicht. Zoals voorgaande jaren zal de keuring van de zwoegervrije en de niet-zwoegervrije dieren op verschillende locaties plaats vinden. · Dieren van niet-zwoegervrije bedrijven worden gekeurd in het kader van onze Levend Erfgoed Expo op zondag 26 augustus 2018 in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke. De keuring van de dieren heeft plaats tussen 10 en 13 uur. Tijdens de Expo – die de ganse dag duurt - kunnen dieren gekocht en verkocht worden. De dieren dienen aanwezig te blijven tot het einde van de Expo rond 18.00 u. Het Domein Puyenbroeck is goed aangeduid van op alle invalswegen. Volg a.u.b. stipt de aanduidingen in het Domein. Wagens en aanhangwagens moeten op de daarvoor voorziene parking worden geparkeerd. Deelnemers aan de keuring zullen nog een speciaal toegangsbewijs ontvangen. · Dieren van zwoegervrije bedrijven (in het bezit van een “zwoegervrij attest”) worden gekeurd na afspraak met de betrokken kwekers. Zij dienen wel bijgevoegd inschrijvingsformulier in te vullen en terug te sturen. Voor de rammen is deze keuring uiterst belangrijk. Niet-gekeurde rammen, even­als hun mannelijke afstammelingen, kunnen worden uitgesloten van het stam­boek. Breng het afstammingsbewijs of zoötechnisch certificaat van de te keuren dieren mee. Het zal worden afgestempeld als bewijs van keuring. Wat moet u doen ? Vul het bijgevoegde inschrijvingsformulier in voor deelname aan de keuring. Noteer daarop het aan­tal dieren waarmee u aanwezig zult zijn op de keuring en duid aan of uw bedrijf al dan niet zwoegervrij is. Stuur die ta­bel zo snel mogelijk en uiterlijk tegen 17 augustus 2018 terug naar Staf Van den Bergh, Smisstraat 1, 3220 HOLSBEEK (fax 016 44 31 67 – e-mail staf.vandenbergh@sle.be ). Vermeld ook of u dieren wenst te verkopen. Vergeet niet dat de schapen op een diervriendelijke manier vervoerd dienen te worden, dat ze gezond moeten zijn, dat ze 2 identieke saniteloormerken moeten inhebben en dat de vervoerdocumenten correct ingevuld moeten zijn. De dieren moeten uiteraard ingeschreven zijn in het stamboek. Voor de lammeren van 2018 kan u dat zelf via de inloggegevens die u in het verleden werden bezorgd. Lees in dit verband nog eens De ARK 2018-2 en het volgende nummer dat u in de tweede helft van augustus 2018 zult ontvangen.

Steunpunt Levend Ergoed vzw is door het Vlaamse Ministerie van Landbouw erkend voor het voeren van het stamboek voor volgende rassen:

 

Schapen

Geiten

Stamboek-online

Het stamboek-online kan bereikt worden via http://online.sle.be. Meer informatie over de toegang tot dit online programma vind je hier.

Vaak gestelde vragen

Documenten voor de fokkers