Rassenlabels

 

Een rassenlabel is een aanduiding bij elk ras dat voor nieuwe fokkers duidelijk maakt hoe zeldzaam het ras is en welk belang SLE aan het specifieke ras hecht. Deze 2 factoren zitten samen in het label verwerkt. U vindt de labels terug op de pagina's van de rassen onder 'rassen'.

SLE raadt nieuwe fokkers aan de voorkeur te geven aan rassen met een label dat 3 sterren aangeeft en rood of oranje gekleurd is.

1) De SLE-prioriteit

De SLE-prioriteit wordt weergegeven onder de vorm van sterren. Het aantal sterren bij een ras kan variëren van 1 tot maximaal 3 sterren, waarbij 3 sterren de hoogste SLE-prioriteit betekent. De criteria die de SLE-prioriteit vastleggen zijn bepaald door het SLE-bestuur. Zo krijgen rassen met een langere geschiedenis een grotere prioriteit. Onderrassen krijgen een lagere prioriteit dan het ras waaruit ze zijn ontstaan. Hercreaties en recente creaties krijgen de laagste prioriteit. De werkgroepen stellen de prioreiten per ras vast aan de hand van deze criteria.

2) De zeldzaamheid

De zeldzaamheid wordt weergegeven onder de vorm van een kleur. Er zijn 3 kleuren mogelijk: rood, oranje en groen, waarbij rood het meest zeldzaam is. Deze aanduiding is een weergave van het aantal dieren van dit ras dat in onze databank van het beheer van neerhofdieren is opgenomen. Het geeft echter geen absoluut aantal weer. Het is slechts een relatieve verhouding ten opzichte van de andere rassen in onze databank. Naarmate er meer of minder dieren geregistreerd worden past de kleur die de zeldzaamheid weergeeft zich automatisch aan. Gegevens in onze databank over een stam zijn maximaal één jaar oud.