Hoen van de Zwalmvallei

 

Het hoen van de Zwalmvallei is het resultaat van recent experiment.

De heer Frans Okerman wilde een zelfseksend hoenderras kweken. Dit betekent dat men aan de kleur van de eendagskuikens het geslacht herkent. Als uitgangsrassen koos hij een combinatie van Goudbrakel hennen gekruist met enerzijds een Duitse Koekoekhaan en anderzijds een Vlaanderse Koekoekhaan.
Na enkele jaren selecteren bekwam Okerman een fraai, kleurrijk en fokzuiver verervend hoen met de nieuwe kleurslag goudpelkoekoek.

Het type van deze dieren is volledig gelijk aan dat van de Brakel. Het is een recent ras dat nog niet veel aanhangers heeft.