Vlaamse geit

 

De geschiedenis van de Vlaamse geit is terug te voeren tot de bruine Frankische geit maar met duidelijke inbreng van de schaapskopgeit. Deze geit kwam voornamelijk voor in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Brabant.

Deze geit is wat type betreft gelijkaardig aan de witte Kempense geit. Ze is alleen wat minder fors gebouwd. De kleur is zeer gevarieerd en kan van veelkleurig naar bijna wit evolueren, dit in tegenstelling tot de Belgische hertegeit, die ontstaan is uit de oude hertkleurige geit met inkruising van Alpine geiten. Er wordt een voorkeur gegeven aan driekleurige dieren: hert- of ezelskleurig, zwart en (maximaal één derde) wit.

Vlaamse geiten zijn gehoord. Een sik is gewenst en halsbelletjes zijn toegelaten. De vacht is kort met langer haar op de ruglijn, borst en achterhand. Bij de bok is een bokkenpruik gewenst.