Gents baardkonijn

 

Het Gentse baardkonijn werd ingevoerd uit Frankrijk rond 1960. Er is een eerste poging tot erkenning als Belgisch ras ondernomen in 1961, zonder succes. Intussen is het wel erkend en zijn er een paar gemotiveerde fokkers in België en enkele tientallen in het buitenland.

Gentse baardkonijnen zijn rustige, aanhankelijke dieren waarvoor een gewoon hok volstaat. Meestal hebben ze kleine nestjes van een 5-tal jongen die ze goed grootbrengen.

Het is een middelgroot konijn met een gewicht van 3,5 à 5 kilo.

Kenmerkend is de langere beharing op de kop (soms ook op de
flanken en dijen) met op de overige delen van het lichaam een
normale beharing. Het is een konijn met opvallend korte en brede oren van 11 tot 13 cm.

Status
Zeldzaam in België, meer verspreid in het buitenland.