Persberichten

Sector Genetische Diversiteit hoegenaamd niet blij met veralgemeende afschermplicht!

De Stichting Levend Erfgoed komt op voor het behoud van het Belgische genetische patrimonium m.a.w. voor het behoud van de oude Belgische rassen van Landbouw- en Neerhofdieren (zie www.sle.be ). Nagenoeg 95 % van onze leden houdt zich hobbymatig bezig met het kweken van deze rassen, waaronder ook heel wat zeldzame pluimveerassen.

Wij stellen helaas opnieuw vast het Belgische beleid bij de jongste discussies rond het houden van dieren en de voedselveiligheid blijkbaar alleen de gevestigde "vakorganisaties" kennen en alleen met hen communiceert. In het dossier Bestrijding van de Vogelgriep gaan we dezelfde weg op.

Volgens de Landbouwtelling 2005 van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie zijn er in BelgiŽ 5430 professionele pluimveehouders. Wij ramen dat er in ons land ongeveer 60.000 tot 100.000 liefhebbers-pluimveehouders zijn en toch worden deze laatsten straal genegeerd.

Zelfs indien de professionele pluimveehouders economisch zwaarder doorwegen is het niet te verantwoorden dat de maatregelen die door een beperkte groep worden uitgewerkt (ophokplicht, afschermplicht, weigering vaccinatie) op de rug van de niet-professionele sector terechtkomen zonder dat deze laatste gehoord wordt, laat staan enig recht van inspraak heeft.

Het is precies deze sector die opgezadeld wordt met een pak creatief knutselwerk van tijdelijke ophok- of afschermruimtes, met dierenleed en ongemak veroorzaakt door het op kleine ruimtes samenbrengen van dieren die van nature een vrije uitloop (moeten) hebben.

Daarenboven vragen wij speciale aandacht voor de zeldzame rassen. Recent heeft BelgiŽ toestemming gegeven om pluimvee in Belgische dierentuinen te vaccineren. Nederland en Frankrijk hebben bij Europa een aanvraag ingediend om pluimvee te mogen vaccineren. In Nederland heeft vooral de hobbysector er bij Minister Veerman herhaaldelijk en uitdrukkelijk op aangedrongen om hobbymatig gehouden dieren te mogen vaccineren. In de vergadering van SCOFCAH van 22 februari wordt het Nederlandse plan aan de EU-lidstaten voorgelegd. De Franse regering heeft op 15/02/06 beslist om eenden en ganzen in 3 risicodepartementen met hoge densiteit en veel wilde vogels te vaccineren; een programma voor vaccinatie van gevogelte in dierentuinen wordt opgestuurd naar de Europese Commissie. Meerdere andere Europese landen maken plannen om bepaalde categorieŽn van pluimvee te vaccineren.

Stichting Levend Erfgoed vraagt met aandrang dat voor het in BelgiŽ hobbymatig gehouden pluimvee en meer in het bijzonder voor de zeldzame rassen, eveneens een aanvraag tot vaccinatie wordt ingediend bij de Europese Commissie.

Schade niet te overzien

De schade is nu reeds - door een tweede afschermplicht - niet te overzien. Waar de SLE reeds meer dan 10 jaar steeds meer mensen wist te overtuigen om op kleine schaal dieren te houden en zo ons levend erfgoed in stand te houden doet deze twee reeks maatregelen opnieuw een hele reeks mensen afhaken.

Dhr. Demotte treedt strenger op dan de wetenschappers adviseren. Dhr. Vanthemsche verklaarde in de media dat de bestaande regeling in gevoelige natuurgebieden goed was voor 99 % bescherming en dat 'het beleid' het recht had te gaan voor de 100 %. Voor dat ene procent worden duizenden mensen getroffen.

Om na te denken; kan er sprake zijn van paniekvoetbal?

België vaccineert flamingo's en lepelaars maar laat het eigen levend erfgoed 'afschermen' met nefaste gevolgen. Onze vraag om onze collectie te mogen vaccineren werd geweigerd. In ItaliŽ (EU) vaccineert men reeds lange tijd ...

Tussendoor doet men nog eens een oproep voor een coherente aanpak in Europa om het vertrouwen van de burgers en van de handelspartners te herwinnen voor pluimveeproducten. En daar wringt het hypocriete schoentje: de duizenden particulier moet ophokken en zijn dieren in onnatuurlijke omstandigheden houden terwijl de vrachtwagens met pluimveeproducten door Europa blijven denderen!

In BelgiŽ sterven per jaar meer mensen door zelfdoding dan er reeds mensen stierven aan vogelgriep op wereldvlak! Is dit al de vernietiging die de maatregelen meebrengen waard? Of is de verplettering van de kleindierhouderij hier de verborgen agenda?

Waar is de realiteitszin wanneer we zien dat de media gaan vragen naar de plannen van de bedrijven voor het geval 'de pandemie' uitbreekt wanneer men weet dat er in de wereld (in AziŽ waart het virus reeds jaren rond) nog geen enkel geval van overdracht van mens op mens is vastgesteld.

De media spreken van een collossale operatie wanneer zou gevaccineerd worden: tegen de pseudo-vogelpest moet reeds jaren verplicht gevaccineerd worden en nooit hoorden we die term (die werkt trouwens ook maar tijdelijk).

Genoeg stof tot nadenken.

Jan Martens
Steunpunt Levend Erfgoed vzw