Persberichten

Niet alleen Belgisch trekpaard met uitsterven bedreigd

Toestand kritiek voor tal van oude boerderijrassen

Steunpunt Levend Erfgoed (SLE) nam kennis van de terechte alarmkreet van de Vlaamse fokkers van het Belgisch trekpaard. Als gevolg van de stijgende voederkosten, de nieuwe identificatieverplichtingen en dreigende inteeltproblemen is het aantal ingeschreven veulens van het Brabantse trekpaard, zoals dit paard in de volksmond wordt genoemd, sedert 2007 in vrije val.

SLE wenst erop te wijzen dat deze problemen niet beperkt blijven tot de paardensector. Al onze oorspronkelijke lokale rassen van landbouw- en neerhofdieren hebben het moeilijk om zich te handhaven. Het Rode rundveeras van West-Vlaanderen en het Wit-rode ras van Oost-Vlaanderen zijn op sterven na dood. Onze twee geitenrassen vechten op dit ogenblik voor hun instandhouding. Onze varkensrassen gaan op in de hybride soortgenoten. Kippen-, eenden-, ganzen- en kalkoenenrassen overleven dank zij de inspanningen van de hobbysector. Alleen een oplossing zoeken voor de al sterk gesubsidieerde paardensector biedt geen garantie voor de instandhouding van ons volledig genetisch patrimonium van oude boerderij- en neerhofdierenrassen, historisch gegroeid in onze streken. Al sinds jaren vraagt SLE de Vlaamse regering, op een goed onderbouwde manier, om structurele maatregelen ten gunste van ons Levend Erfgoed in zijn globaliteit en niet alleen ten gunste één lokaal paardenras.

Reeds sinds jaren ook vraagt SLE om erkenning en om een omvattend beleid met ondermeer monitoring van ons levend erfgoed. Alle Vlaamse ministers werden hierover aangeschreven maar keken allemaal de kant op van minister-president Peeters. Hij is bevoegd en daar bleef het ook bij. De Vlaamse regering kijkt nog steeds over een versnipperd landschap ter zake waar elk stamboek roept om centen maar waar "instandhouding" niet of nauwelijks aan de orde is. Het gevolg van 'geen doelstellingen' is 'geen resultaten'.

Het inteeltprobleem waar de fokkers van Belgische trekpaarden mee worstelen, is trouwens niet eigen aan dat ras: de hele levend erfgoedsector heeft er mee te maken en sommige soorten en rassen werden er reeds veel langer en meer mee geconfronteerd. Fokpremies op zich zijn niet slecht maar komen in tweede orde. In eerste instantie zijn een neutraal beleid, visie en monitoring nodig, los van stamboeken en rasverenigingen. SLE werkt reeds jaren - bijna volledig op vrijwilligersbasis - voor de hele levend erfgoedsector (van duif tot paard) en organiseert bijvoorbeeld heel doelbewust geen wedstrijden, alleen keuringen. Wedstrijden resulteren steevast in een winnaar en iedereen wil kweken met de winnaar. Gevolg: meer kans op inteelt. Dit is maar één element dat anders moet bekeken worden, en zo zijn er een hele reeks maatregelen die coherent moeten genomen worden om ALLE levend erfgoedrassen voor het uitsterven te behoeden, ook de Belgische trekpaarden, maar niet alleen zij.

Steunpunt Levend Erfgoed biedt zich aan om een dergelijk platform te ontwikkelen en doet dit in de praktijk al voor een groot stuk. Alleen wordt het tijd dat de Vlaamse overheid dit erkent en legitimeert. Op die manier kan de Vlaamse overheid een levend erfgoedbeleid ontwikkelen dat slaagt in haar opzet: beletten dat het verdwijnt. Dat vraagt een andere aanpak dan alleen maar het subsidiëren van een stamboek.

Wie nader wil kennis maken met Steunpunt Levend Erfgoed en haar werking kan ons bezoeken op de 15de Levend Erfgoed Expo in het Provinciaal Domein Puyenbroeck op zondag 28 augustus 2011. Gratis toegang van 10 tot 18 uur. Ondermeer zullen bijna alle haarkleuren van Belgische trekpaarden er exemplarisch te zien zijn zoals ook het Vlaamse paard en het Ardense trekpaard.

Meer info over de expo werd verspreid via Belga Media.

Steunpunt Levend Erfgoed
info@sle.be

Perscontact: jan.martens@sle.be, 09 362 74 33
Foto's in hoge resolutie van tal van oude rassen van boerderij- en neerhofdieren beschikbaar op eenvoudige vraag.