Persberichten

Daders pakken, niet de hanen!

Naar aanleiding van de definitieve inbeslagname deze middag van 11 vechthanen in Houthulst, in opdracht van de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid, wil Steunpunt Levend Erfgoed vzw (SLE) er op wijzen dat het feit dat hanengevechten nog steeds voorkomen geen reden kan en mag zijn om het houden en kweken van vechthoenders te verbieden.

Ons land bezit nog drie rassen in deze categorie hoenders: de Brugse vechter, de Tiense vechter en de Luikse vechter. Het zijn de oudste kippenrassen uit onze streken en ze behoren dan ook tot ons Levend cultureel erfgoed. Spijtig genoeg zijn ze zeldzaam geworden. Slechts enkele tientallen fokkers kweken nog deze fiere vertegenwoordigers die ons bijna rechtstreeks uit de middeleeuwen werden overgeleverd.

Pleiten om het fokken van deze rassen te verbieden - zoals dierenrechten-organisaties in het verleden reeds deden - is dan ook uit den boze en gooit meteen het kind met het badwater weg. Het hebben van een wagen wordt toch ook niet verboden omdat men daar soms overvallen of ontvoeringen mee pleegt?

Integendeel, deze rassen zouden - net als de hele levend-erfgoed-problematiek trouwens - een plaats moeten krijgen in de erfgoedgalerij van Vlaanderen en Wallonië en wel in 'levende' lijve.

SLE is dan ook verheugd dat de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid optreedt tegen overtredingen en zo aantoont dat de wet dient toegepast te worden. Daarnaast toont dit ook aan dat regels best eerst afgedwongen en dan geëvalueerd worden. Het niet controleren van de toepassing van wetten, kan geen aanleiding zijn om de wetten veel strenger te maken.

SLE pleit voor het houden van oa. onze drie oude vechthoenrassen en is tegen het organiseren van hanengevechten of het wegsnijden van kopextremiteiten zoals de kam of de kinlellen. SLE licht haar leden (ondertussen een 1200) daar ook over voor.

Jan Martens,
voorzitter Steunpunt Levend Erfgoed vzw