Lid worden van Steunpunt Levend Erfgoed vzw

Formulier nieuw lid

Naam:

Voornaam:

Straat + nummer:

Postcode:

Gemeente:

Land:

Belgiƫ;
Andere:

 

Tel.*:

Fax:

Gsm*:

Epost*:

 

Lidmaatschap:

(Vergeet het lidgeld niet over te schrijven)

 

Heb je zelf dieren?
Zoja, welke en hoeveel:

Waar hebt u SLE leren kennen?
welke beurs,welke expo,welke krant, TV,... Graag specifiek

 

Overeenkomstig de wet van 12 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, verwerkt SLE vzw uw persoonsgegevens met het oog op haar ledenadministratie, voor marketingdoeleinden en voor promotionele acties en speciale aanbiedingen. Behoudens uw toelating maakt SLE vzw uw gegevens m.b.t. uw naam en adres niet aan derden of ondernemingen bekent. U kan zich op ieder ogenblik ook kostenloos verzetten tegen de verdere verwerking door ons een eenvoudig verzoek hiertoe te richten per brief. Overeenkomstig de wet heeft u het recht op toegang en verbetering van uw gegevens.