Werkgroep Paarden

 

Verantwoordelijke: Jan Martens (e-post)

In 2006 wordt de werkgroep 'paarden' geactiveerd. Het is de bedoeling dat de verdedigers van het Belgisch trekpaard, het Ardens trekpaard en het Vlaams paard rond de tafel gaan zitten om samen te kijken hoe onze oude trekpaardenrassen het best aan hun trekken kunnen komen en hoe we een platform kunnen vormen zodat de trekpaardenstem sterker kan klinken zodat publiek en overheid er meer oog voor krijgen.

We interesse heeft om aan deze werkgroep mee te werken kan dit melden aan de verantwoordelijke van de werkgroep.