SLE > Nieuws

Nieuws van de Geitenwerkgroep

 

22/02/2015 - Drie zeldzame geitjes geboren in Heempark

Genk - De twee geiten en één bok, die sinds twee jaar in het milieu- en natuurcentrum Heempark verblijven, hebben samen het leven geschonken aan drie lammetjes.

[•Lees meer...]

18/03/2014 - Rauwe melk verhitten

Het FAVV bracht een brochure uit met tips en kennis over het consumeren van rauwe melk. Dit kan zowel melk van koeien, geiten, paarden, ... of andere zijn.

[•Lees meer...]

25/01/2014 - Geitenmelk wordt schaarser

Geitenmelk wordt schaarser. De grondstofprijzen stijgen en het aanbod daalt.

[•Lees meer...]

27/04/2011 - Geitenmannen, verenigt u! Ontstaan van geitensyndicaten, geitenverzekeringen en geitenbonden in Vlaanderen

Op 30 april 2011 verscheen het boek Geitenmannen, verenigt u! Ontstaan van geitensyndicaten, geitenverzekeringen en geitenbonden in Vlaanderen, geschreven door Frans Vandenhende. In deze uitgave van Steunpunt Levend Erfgoed vzw brengt hij een vergeten geschiedenis tot leven: die van de ‘gewone werkman’ en zijn geit. Geillusteerd met prachtig archiefmateriaal vertelt Frans Vandenhende het verhaal van de geitenbeweging en hoe de geit werd ingezet in de armoedebestrijding in ons land. Tot en met de vijftiende Levend Erfgoed Expo op 28 augustus krijgen SLE-leden een korting en betalen 17,5 euro. De normale verkoopprijs bedraagt 19,5 euro. Verzendingskosten: 3,5 euro. Het boek is te koop via het secretariaat van Steunpunt Levend Erfgoed en bij manifestaties.

[•Lees meer...]

30/03/2011 - De geit: koe der armen. Mekkerend erfgoed

Tentoonstelling: zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2011. Zeven Torentjes, Brugge. In het kader van de Erfgoeddag 2011 organiseert SLE i.s.m. met Mendop vzw en de Vlaamse Geiten en Schapen Bond een tentoonstelling rond het belang van de geit voor de (werk)mens in het verleden. Tegelijk presenteert SLE een nieuw boek rond de geschiedenis van de geitenhouderij, geschreven door Frans Vandenhende, verantwoordelijke van de geitenwerkgroep.

[•Lees meer...]

30/06/2009 - Q-koorts houdt lelijk huis in Nederland

Vlakbij de Belgische grens houdt Q-koorts lelijk huis in het zuiden van Nederland. Gezondheidsexperts waarschuwen ervoor dat de Q-koorts ook naar Vlaanderen kan overwaaien. De ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie en wordt via contact met geiten en schapen overgedragen op de mens. Mens op mens besmettingen zijn niet mogelijk.

[•Lees meer...]

31/03/2009 - Q-koorts in Zuid-Nederland

Op een geitenbedrijf in het zuiden van Nederlands Limburg is Q-koorts uitgebroken. Het gaat om een bedrijf met duizend geiten. De boer in kwestie mag negentig dagen lang geen mest uitrijden.

[•Lees meer...]

21/08/2008 - Een nieuwe thuis voor onze geiten!

Eind vorig jaar werd Steunpunt Levend Erfgoed in contact gebracht met het Life - natuurherstelproject Zeno. ?¢‚ǨÀúZeno?¢‚Ǩ‚Ñ¢ staat voor ?¢‚ǨÀúZwinduinen Ecologische Natuurontwikkeling?¢‚Ǩ‚Ñ¢. Dit project startte eind december 2006 in het Vlaams Natuurreservaat ?¢‚Ǩ?ìde Zwinduinen en -polders?¢‚Ǩ¬ù. Het resulteerde op 18 augustus in een nieuwe thuis voor vier Kempense geiten, voor de gelegenheid "duinengeiten" genoemd.

[•Lees meer...]

01/05/2007 - SLE erkend voor Vlaamse en Kempense geit

Het Ministerieel besluit dat Steunpunt Levend Erfgoed erkent als stamboekvereniging voor de Vlaamse en de Kempense geit is gepubliceerd op 8 maart 2007. Hiermee maakt Vlaanderen het mogelijk dat onze enige twee oude Belgische geitenrassen op een georganiseerde manier gevrijwaard blijven voor de toekomst.

[•Lees meer...]

25/09/2006 - Verduidelijking regeling ivm vervoer van kleine herkauwers

In verband met het vervoer van kleine herkauwers bestaan er twee uitzonderingen waarbij de documenten niet dienen ingevuld te worden zoals voorzien: - Enkel bij vervoer in het kader van de eigen bedrijfsvoering moet er geen document opgemaakt worden. - Indien alle dieren terugkeren naar het beslag dient er geen nieuw verplaatsingsdocument opgemaakt te worden.

[•Lees meer...]

  Volgende pagina