SLE > Nieuws

Dossier Varkenspest

 

11/05/2006 - Uitbreiding klassieke varkenspest in Duitsland

De uitbreiding van klassieke varkenspest in Duitsland verontrust het Voedselagentschap (FAVV). Vooral nu er zich een haard dichtbij Nederland bevindt, een land waarmee de Belgische varkenssector intensieve contacten heeft, is waakzaamheid noodzakelijk. Nederland heeft op zijn beurt bijkomende preventieve maatregelen getroffen. De maatregelen gelden in een gebied (buffergebied = compartiment 11) dat grenst aan de getroffen Duitse zone en dat het oostelijke deel van de provincie Gelderland en het zuidelijk gedeelte van de provincie Overijssel omvat ...

[•Lees meer...]