SLE > Nieuws

Nieuws van de Schapenwerkgroep

 

09/02/2018 - Marktverkenning schapenbegrazing Kalmthoutse Heide

Reeds meer dan 40 jaar worden heideschapen ingezet bij het beheer van de Kalmthoutse Heide. Mede door deze begrazing wordt het heidelandschap open gehouden, wordt de vergrassing teruggedrongen en blijft de heide jong en vitaal. Op zaterdag 10 maart organiseert het Agentschap voor Natuur en Bos een marktverkenning als voorbereiding op een concrete overheidsopdracht U bent van harte welkom!

[•Lees meer...]

21/12/2017 - Oproep bermbegrazing met schapen in Gent

De Stad Gent heeft een nieuw bestek gepubliceerd voor het begrazen van bermen op openbaar domein in Gent. De procedure loopt via e-tendering: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294176 De deadline is 30/1/2018. Voor vragen kan u dhr. Smagghe altijd contacteren.

[•Lees meer...]

23/11/2017 - De hei beheren met schapen, de herder vertelt

Natuurbeheerders uit het Brugse Ommeland doen veel moeite om de restanten van onze hei te bewaren en ze doen nog meer moeite om het areaal aan hei en heischraal landschap uit te breiden. Natuurpunt Jabbeke nodigt u uit naar ‘De hei beheren met schapen, de herder vertelt’ met Maarten D’hondt en Arnout Zwaenepoel.

[•Lees meer...]

15/10/2017 - Herder gezocht voor duingebied De Westhoek!

In 2018 wil het Agentschap voor Natuur en Bos starten met een herdersproject in De Westhoek in De Panne, het oudste natuurreservaat van Vlaanderen. Met een geherderde kudde van schapen en geiten wil men het centrale deel, de voormalige Sahara, openhouden. Over een oppervlakte van ongeveer 25 hectare zal men duindoorn laten begrazen om mosduin, duingrasland en stuivend duin te herstellen. Die laatste zijn immers Europese topnatuur die we prioritair moeten behouden.

[•Lees meer...]

12/07/2017 - Veehouders mogen zelf vaccineren tegen blauwtong

Ook Steunpunt Levend Erfgoed reageert tevreden op de beslissing die genomen werd in het kader van vaccinatie tegen het blauwtongvirus. Wanneer veehouders zelf mogen vaccineren, gebeurt dit wellicht meer en efficiënter. We hopen dan ook dat deze zienswijze doorgetrokken wordt, bijvoorbeeld naar het behandelen van pluimvee. Het zou de kosten voor de niet-professionele houders ook draaglijker maken.

[•Lees meer...]

11/04/2017 - KEMP houdt lammetjesdag

Heb je nog Kempbonnen liggen? Je kan ze gebruiken t.e.m. de lammetjesdag op Paasmaandag 17/4 in het Prinsenpark. Van 13 tot 18 uur kan je lammetjes knuffelen, deelnemen aan het schildersatelier, je uitleven op het avonturenparcours of op de foto gaan met een lammetje!

[•Lees meer...]

30/09/2016 - Blauwtong rukt op richting Belgische grens

In Frankrijk is een geval van blauwtong serotype 8 bevestigd in het departement Meuse, op ongeveer 85 kilometer van de grens met de provincie Luxemburg. In tegenstelling tot het centrum en het oosten van het land, waar het virus opnieuw volop circuleert, gaat het in het noorden voorlopig om een alleenstaand geval. Dat is ook de reden waarom het Voedselagentschap (FAVV) samen met de Luxemburgse overheid besloten heeft om nog geen beperkingsgebied af te bakenen in België of Luxemburg.

[•Lees meer...]

24/06/2016 - Aanbesteding begrazing bermen van het Albertkanaal

Op vrijdag 24-06-2016 publiceerde het Agentschap voor Natuur en Bos een aanbesteding voor de begrazing van de bermen van het Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Kanne. Deze bekendmaking en het bestek kan opgezocht worden via e-notification a.d.h.v. een woord in de titel of bv via de BDA-nummer op het publicatieblad, zijnde 2016-519598. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/home.do. Via dat adres kan u het bestek ook afhalen. Details geven we u hierna. De opening van het bestek is voorzien donderdag 04-08-2016 te 10.00 uur.

[•Lees meer...]

08/05/2016 - Schaapscheerdersfeest

Border Collie Club “De Boender” organiseert op pinkstermaandag 16 mei voor de 2de maal het Schaapscheerdersfeest. Dit evenement draait hoofdzakelijk rond het scheren van de schaapskudde.

[•Lees meer...]

05/05/2016 - Blauwtong: verhoogde waakzaamheid

Sinds september vorig jaar woedt het blauwtongvirus in Frankrijk. De ziekte verspreidde zich verder naar het noorden van het land, zodat de kans op een besmetting in België reëel is. Om een eventuele introductie van blauwtongvirus in ons land snel te kunnen opsporen, wil DGZ nog eens uw aandacht vestigen op de procedure Verhoogde waakzaamheid van het FAVV. Deze schrijft voor dat dieren afkomstig uit risicogebieden binnen de twee werkdagen na aankomst in België bemonsterd moeten worden.

[•Lees meer...]

  Volgende pagina