SLE > Nieuws

Blauwetong-ziekte

 

05/01/2007 - Versoepeling van Blauwtongmaatregelen

Het intreden van de winter betekent het einde van de activiteitsperiode van de vector van Blauwtong (een culico?ɬØde, knut). Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV stelde het begin van de inactiviteitsperiode vast op 15 december. Deze datum is dan ook bepalend voor de versoepelingsmaatregelen die op maandag 8 januari om 00.01 uur van kracht worden. samengevat:

[•Lees meer...]

29/12/2006 - Knuttenvrije periode

Morgen, 30 december start in Nederland de knuttenvrije periode. Deze periode start omdat de maximum temperatuur op drie plaatsen in Nederland gedurende twee weken onder de 10 graden is geweest. 60 dagen na de knuttenvrije periode start de blauwtongvrije periode. De knut is het insectje dat de blauwtongziekte verspreidt.

[•Lees meer...]

16/12/2006 - Verklikkoeien bij opsporen blauwtong

Nederland bereidt zich voor op een nieuwe golf van blauwtong. Naast een mogelijke vaccinatiecampagne gaan onze noorderburen vanaf volgend jaar ook verklikkoeien inzetten om na te gaan of het blauwtongvirus opnieuw toeslaat. Dat valt af te leiden uit het monitoringssysteem dat het Nederlandse ministerie van Landbouw heeft voorgelegd aan de Europese Unie.

[•Lees meer...]

16/11/2006 - Blauwtong: stand van zaken

Bluetongue : Henegouwen : nieuw geval met uitbreiding van de Z20 In Belgi?ɬ´ werd een nieuw geval (bij een schaap) van Blauwtong vastgesteld in de provincie Henegouwen. De 20 km-zone wordt bijgevolg zuidwaarts uitgebreid in het noordwesten van deze provincie. De bijgewerkte kaarten en instructies vor Belgi?ɬ´ in verband met deze ziekte en de bestrijdingsstrategie zijn terug te vinden op de webstek www.favv.be. Verder werd op een bedrijf in Vorden (Nederland, Gelderland) verspreiding van het blauwtongvirus vastgesteld. Daarom besloot men tot uitbreiding van het 20-kilometergebied 'Zuid-Nederland'. De belangrijkste maatregelen in dat gebied zijn:

[•Lees meer...]

14/11/2006 - Steeds meer blauwtong in Nederland

Op een bedrijf in Bleskensgraaf (gemeente Graafstroom) en op bedrijven in Goudriaan en Veenendaal is blauwtong vastgesteld. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft daarom besloten tot uitbreiding van het 20-kilometergebied Zuid-Nederland. De belangrijkste maatregelen in dit type gebied zijn:

[•Lees meer...]

07/11/2006 - Blauwtong is lopend vuurtje

Zowel in Nederland als in Belgi?ɬ´ loopt het blauwtongvirus verder als een lopend vuurtje en schijnt er geen einde te komen aan de verspreiding van de ziekte. Eigenlijk toont dit aan dat de maatregelen niet het gewenste effect hebben en er misschien moet aan gedacht worden om de ziekte gewoon te behandelen zoals een andere ziekte: proberen te voorkomen en genezen wanneer ze uitbreekt, zonder al die beperkingen die schijnbaar niet veel uithalen maar wel veel schade toebrengen aan economie en engagement.

[•Lees meer...]

06/11/2006 - Artsen melden haarden niet meer

De FAVV-cijfers (Federaal Voedselagentschap) over het aantal blauwtongbesmettingen in Belgi?ɬ´ zijn slechts het topje van de ijsberg, zo staat te lezen in La Libre Belgique van vorige zaterdag. Een dierenarts uit het land van Herve zou verklaard hebben dat dierenartsen, die werken in gebieden waar al besmettingen werden vastgesteld, de nieuwe haarden niet meer melden. De arts zelf gaf maar twee gevallen aan, terwijl hij een veertigtal besmettingen ontdekte.

[•Lees meer...]

24/10/2006 - Blauwtong: dader gekend

De Culicoides dewulfi is de dader van het voortschrijden van de blauwtongziekte in onze streken. De vector (overbrenger) van de ziekte, een uit de tropen afkomstige dierenziekte die in augustus de kop heeft opgestoken in Belgi?ɬ´, Nederland, Duitsland en Frankrijk, is ge?ɬØdentificeerd. Dat heeft de Wereldorganisatie voor dierengezondheid (OIE) maandag bekendgemaakt in een persmededeling. Reeds op 13 oktober rondden de Nederlanders een eerste onderzoek af waarbij knutten (muggensoort) onderzocht werden uit heel Nederland en waarbij aangetoond werd dat het blauwtongvirus bij de knuttensoort Culicoides. Dewulfi.

[•Lees meer...]

24/10/2006 - Meer blauwtong in Nederland

Op een bedrijf in Groesbeek (Gelderland, Nederland) is verspreiding van het bluetonguevirus geconstateerd. Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft daarom besloten tot uitbreiding van het 20-kilometergebied Zuid-Nederland. De belangrijkste maatregelen in het 20-kilometergebied zijn:

[•Lees meer...]

20/10/2006 - 20-kilometerzone in Nederland opnieuw uitgebreid

Het uitbreken van de blauwtongziekte op bedrijven in Ottersum (Limburg), Sint-Anthonis (Noord-Brabant), Hoogerheide (Noord-Brabant), Brielle (Zuid-Holland), Papendrecht (Zuid-Holland) en De Mortel (Noord-Brabant) in Nederland zorgt er voor dat de beperkingsgebieden opnieuw uitgebreid worden. Deze uitbreiding heeft tot gevolg dat de 20-kilometergebieden Zuid-Nederland en Gelderland zijn samengevoegd tot ?ɬ©?ɬ©n 20-kilometergebied Zuid-Nederland.

[•Lees meer...]

  Volgende pagina