IBR-verplichting bij runderen

Net zoals in het afgelopen jaar, moeten alle I2-beslagen een volledige screening uitvoeren tegen 1 juli 2019. Het is verstandig om de uitvoering van deze screening nu al in te plannen.

Wie het I2-statuut wil behouden, voert jaarlijks een volledige screening uit.

Dit houdt in dat er een onderzoek gebeurt op de aanwezigheid van antilichamen tegen IBR gE bij:

  • Alle runderen ouder dan 12 maanden
  • Alle runderen jonger dan 12 maanden die niet geboren zijn op het beslag
  • Alle runderen jonger dan 12 maanden die wel geboren zijn op het beslag, als deze groep meer dan 50% van alle runderen op het beslag vertegenwoordigt.

DGZ adviseert om  gebruik te maken van de bemonsteringslijst op Veeportaal (handleiding opvragen bemonsteringslijst). Deze geeft u een overzicht van de te onderzoeken dieren. Een nieuwe bemonstering van dieren met het statuut ‘IBR-drager’ is niet nodig.

Met uw vragen over IBR kunt u terecht bij uw bedrijfsdierenarts of de helpdesk van DGZ (tel. 078 05 05 23 of helpdesk@dgz.be).