SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

28/04/2018 - Newcastle ziekte vastgesteld bij sierkippen

Gisteren maakte het FAVV bekend dat er Newcastle disease (ND) is vastgesteld bij sierkippen van een hobbyhouder in Herstal (provincie Luik). Dit is het eerste geval van ND bij hobbykippen sinds 1998. Er werd een beschermingsgebied van 500 meter rond de haard ingesteld, hierin bevinden zich geen professionele pluimveebedrijven. ND is een zeer besmettelijke virusziekte waarvoor vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig zijn.

FotoVaccinatie tegen de ziekte is verplicht voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en voor pluimvee en duiven die aan wedstrijden of verzamelingen deelnemen, maar biedt enkel bescherming als het correct werd uitgevoerd. Dit kan nagegaan worden met serologisch onderzoek. Optimaliseer de bioveiligheid op uw bedrijf om insleep van ND – of andere pluimveeziektes – te vermijden. Contacteer onmiddellijk uw bedrijfsdierenarts als uw pluimvee ziekteverschijnselen vertoont.

Het virus dat de ziekte van Newcastle veroorzaakt wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen) of via de lucht. De ernst van de ziekteverschijnselen is afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op.

België heeft sinds het begin van de verplichte vaccinatie tegen ND in 1993 geen geval van deze ziekte meer gehad op professionele pluimveehouderijen. Het laatste geval van ND bij pluimvee van particuliere houders dateert van 1998. Voor dieren van niet-professionele houders wordt vaccinatie sterk aanbevolen.

Omdat het gaat om een aangifteplichtige ziekte zal de getroffen gemeente alle vereiste maatregelen treffen zoals een beschermingsgebied van 500 meter afbakenen, een verbod op verzamelingen in het gebied instellen, de vaccinatie van alle pluimvee en duiven verplichten binnen dit gebied. Deze maatregelen blijven geldig gedurende 21 dagen.

Bron: FAVV

Terug