SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

14/02/2018 - Wolven en begrazing

In samenwerking van met de Vereniging voor Ecologische Begrazing vzw, Vlaamse schapenhouderij vzw en Kemp vzw en met de steun van Schapenwerkgroep Landelijke gilden? worden twee informatieavonden georganiseerd over de gevolgen die veehouders, paardenliefhebbers en vooral begrazers met schapen, zullen ondervinden door het voorkomen van wolven in Vlaanderen.

FotoDe bedoeling is tweeledig.

In de eerste plaats wil men de aanwezigen een stand van zaken geven en relevante informatie voor de doelgroep verspreiden.

Ten tweede is het ook de bedoeling alle bedenkingen, wensen, suggesties en grieven van mensen die het aangaat te verzamelen. Dit gebeurt via een enquête bij de inschrijving en op de vergaderingen zelf worden eveneens reacties opgenomen. De resultaten van de enquête zijn meteen online te raadplegen.

Programma

1 Verwelkoming - André Calus, Voorzitter Vlaamse schapenhouderij vzw

2 Voorstelling van een aantal gevraagde standpunten, Lieven Caekebeke VEB vzw,
- Landschap vzw
- Natuurpunt vzw
- Agentschap voor Natuur en Bos
- Boerenbond
- Kabinet minister Schauvlieghe bevoegd voor landbouw en natuur
- Kabinet minister Weyts, bevoegd voor dierenwelzijn

3 Bedenkingen als schapenhouder/ondernemer
door André Calus, Voorzitter Vlaamse schapenhouderij vzw

4 Extra zorgen bij de organisatie van begrazing in natuurterreinen,
Maarten D hondt, coördinator Kemp vzw

5 Preventie - Schadebeheer - …
Aanzet tot de discussie na de pauze

Korte pauze

6 Forumgesprek om de bekommernissen, vragen, suggesties... van alle betrokkenen te
verzamelen ter stoffering van de gezamenlijke aanbevelingen voor het Wolvenplan dat het
INBO zal opmaken.
- Hoe groot is het risico en welk risico is er?
- Wat kost een doodgebeten schaap, veulen of kalf?
- Welke zijn de andere schadeposten?
- Hoe moet schade vergoed worden en wie moet schade vergoeden?
- Is de huidige regeling via het fonds voor Wildschade voldoende?
- Is preventie in praktijk mogelijk, wat zijn de kosten?

Waar en wanneer?

Dinsdag 27/02/2018 - Parochiezaal Kanegem, Dorp 4, naast de kerk, 19:30 - 22:30
Vrijdag 9/03/2018 - Kantine FC Binkom, Meenselstraat 118, 3211 Binkom, 19:30 - 22:30

Om organisatorische redenen vraagt men om vooraf online in te schrijven. Wie niet vooraf inschrijft betaalt ter plaatse 2 euro.

Inschrijven kan gratis via deze link goo.gl/QoK6y3?

Terug