SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

21/12/2017 - Oproep bermbegrazing met schapen in Gent

De Stad Gent heeft een nieuw bestek gepubliceerd voor het begrazen van
bermen op openbaar domein in Gent. De procedure loopt via e-tendering:
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=294176
De deadline is 30/1/2018. Voor vragen kan u dhr. Smagghe altijd contacteren.

FotoFilip Smagghe - 0498 65 10 88
Adjunct van de directie (m/v)
Groendienst - Departement Publieke Ruimte - Stad Gent
Bezoekadres: Ferdinand Lousbergskaai 32, 9000 Gent
Postadres: stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent
Tel. 09 225 68 59 - Fax 09 233 67 62

Terug