SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

24/03/2017 - Opnieuw vogelgriep bij wilde vogels

Gisteren zijn nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels, gestorven in een vogelopvangcentrum in Ottignies. Het gaat om een waterhoen die op 22 februari gevonden werd in Hoeilaart, een wilde eend gevonden in Ottignies op 13 maart en een buizerd gevonden in Corroy-le-Grand op 14 maart. De 2 laatste dieren zijn begin vorige week gestorven, het eerste dier begin maart.

FotoOp 23 maart zijn nieuwe besmettingen met het H5N8-vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde vogels, gestorven in een vogelopvangcentrum in Ottignies. Het gaat om een waterhoen gevonden in Hoeilaart op 22 februari, een wilde eend gevonden in Ottignies op 13 maart en een buizerd gevonden in Corroy-le-Grand op 14 maart.

Deze nieuwe besmettingen bevestigen dat het H5N8-virus nog altijd circuleert bij wilde vogels. Er worden geen nieuwe maatregelen genomen naar aanleiding van deze vondst, maar het blijft uiteraard belangrijk dat elke houder met vogels of pluimvee strikt de maatregelen toepast die van kracht zijn. De ophokregeling is weliswaar niet meer verplicht voor hobbyhouders en houders van loopvogels, maar wordt nog steeds sterk aangeraden.

De meeste maatregelen voor vogelgriep werden op vrijdag 17 maart opgeheven voor hobbyhouders.

De volgende maatregelen blijven nog wel van kracht:
Het voederen en het drenken van pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
Het is verboden om pluimvee en andere in gevangenschap levende vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
Het gebruik van roofvogels bij de jacht is verboden.
Op de professionele pluimveehouderijen is het afschermen van de dieren nog steeds verplicht. Er wordt een uitzondering gemaakt voor loopvogels (struisvogels, nandoes, emoes, …): bij hen is het opsluiten of het houden onder netten niet meer verplicht, maar nog wel sterk aangeraden. Ook moeten zij, zoals de hobbyhouders, hun vogels nog steeds binnen of afgeschermd voederen en drenken.

De voorzorgsmaatregelen zijn het gevolg van de introductie van het H5N8-vogelgriepvirus in Europa in oktober 2016 en het aantreffen van dit virus in ons land begin februari.
In ons land zijn in de loop van februari drie besmettingen vastgesteld: een bij een hobbyhouder van siervogels in Lebbeke en twee bij wilde vogels in Oud-Heverlee en Huldenberg.

Elders in Europa werden tot nu toe uitbraken gevonden op pluimveebedrijven in de volgende landen: Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Macedonië, Nederland, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Servië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. In al deze landen en in Finland, Ierland, Litouwen, Portugal, Slovenië en Zwitserland zijn ook besmettingen bij wilde watervogels vastgesteld.
Het H5N8-virus is een klassiek hoogpathogeen virus. Het wordt snel verspreid, voornamelijk door trekvogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden. Het virus is zeer agressief en treft zowel pluimvee als andere gehouden vogels en wilde vogels. Er zijn daarentegen voor dit virus nog geen problemen bij de mens gemeld.

Terug