SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

02/02/2017 - Vogelgriep: bufferzone van 3 km

Aanvullend op ons bericht van gisteren meldt het FAVV dat - gezien het niet om professioneel gehouden pluimvee, maar om siervogels gaat, er enkel een bufferzone van 3 kilometer rond de betrokken plaats in Lebbeke wordt afgebakend. In dit gebied liggen geen professionele pluimveehouderijen. Alle vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren is hier verboden. Iedereen in deze zone die pluimvee heeft, moet binnen de 48 uur een inventaris bezorgen aan de burgemeester.

Vanaf vandaag, donderdagmiddag, moet alle pluimvee in het hele land - ook loopvogels en andere in gevangenschap gehouden vogels - van zowel professionele als particuliere houders opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden, om zo alle contact met wilde vogels te vermijden.

Alle verzamelingen van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels, en markten worden verboden.

FotoNu er op 1 februari 2017 het H5N8 vogelgriepvirus ook in ons land werd geïdentificeerd bij een hobbyhouder in Lebbeke (zijn dierenarts bracht de dieren binnen bij DGZ), zal de druk op de professionele pluimveehouderijen ook groter worden en zijn nu ook de niet-professionele houderijen onderworpen aan maatregelen. Het hoog pathogene karakter van de stam in Lebbeke moet nog bevestigd worden.

Ophokplicht begint te nijpen voor vrije-uitloopeieren
Vanaf 2 februari zitten Belgische kippen 12 weken verplicht opgehokt als preventieve maatregel tegen de vogelgriep. Voor de vrije uitloop-eieren betekent dat het einde van de maximumtermijn waarop ze nog als ‘vrije uitloop’ kunnen bestempeld worden. Voortaan worden ze als scharreleieren verkocht en op de markt gebracht worden, wat voor de getroffen pluimveehouders een duidelijk verlies aan inkomsten betekent.

Door de aanhoudende meldingen van nieuwe uitbraken in de buurlanden, zowel op pluimveebedrijven als bij wilde vogels, is de kans bovendien zeer groot dat er een verlenging van de ophokmaatregel zit aan te komen. Het is de eerste keer dat de ophokregeling in ons land zo lang van kracht is. Het verlies van de vrije uitloop-status kost boeren niet alleen geld door verminderde inkomsten, maar zadelt ook de retail met enorme praktische problemen op. Het aanpassen van labels en verpakkingen voor alle producten met eieren van vrije uitloop zou praktisch onmogelijk zijn.

Terug