SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

28/11/2016 - Vogelgriep in bedrijven buurlanden

In Duitsland en Nederland werd de afgelopen dagen vogelgriep vastgesteld op professionele pluimveebedrijven. In Duitsland gaat het om een kalkoenenbedrijf in Niedersachsen, in Nederland om een eendenbedrijf in Biddinghuizen (Flevoland). In ons land blijft de situatie onveranderd. Het Voedselagentschap raadt professionele pluimveehouders aan waakzaam te zijn en geen contacten te hebben met afgebakende gebieden in het buitenland.

FotoOp 10 november besliste federaal landbouwminister Willy Borsus om in ons land de ophokplicht op te leggen voor alle professioneel gehouden pluimvee. Aanleiding was het opduiken van het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 bij wilde watervogels in onze buurlanden en elders in Europa (Hongarije, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië en Nederland).

Intussen werd het virus ook vastgesteld op professionele pluimveebedrijven in Europa. In Duitsland gaat het om een verontrustende uitbraak op een commercieel kalkoenenbedrijf met zo’n 16.000 dieren in Nedersachsen, op 50 kilometer van de Nederlandse grens. Dat is niet alleen een regio met veel pluimveebedrijven, maar ook een waar tot nu toe weinig besmette wilde watervogels werden aangetroffen. Ook in Sachsen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern werd besmetting vastgesteld, op twee hobbykwekerijen en in een dierenpark. In het dierenpark ging het om een besmette emoe, het eerste gekende geval van besmetting bij een loopvogel.

In Nederland gaat het om een eendenbedrijf in Biddinghuizen (Flevoland). Onderzoekers hebben bevestigd dat het om het hoogpathogene H5N8 virus gaat. Onmiddellijk werd een vervoersverbod afgekondigd voor pluimveebedrijven in een zone van 10 km rond het bedrijf, en werden alle 180.000 eenden van het bedrijf, ook op andere locaties (Bierden en Ermelo) geruimd. Preventief werden nog eens 10.000 eenden van een bedrijf binnen een straal van 1 kilometer van de haard geruimd.

In Hongarije zijn al 14 uitbraken bij pluimvee geteld. In de laatste dagen zijn daar twee nieuwe primaire en vijf secundaire uitbraken gemeld, telkens op bedrijven met eenden of ganzen. Dat wijst er volgens het Voedselagentschap op dat het virus is beginnen te circuleren in dit deel van de Hongaarse pluimveesector. “Omdat de manier van werken in de Hongaarse eenden- en ganzenkwekerijen erg gelijkaardig is aan wat gangbaar was in de Franse sector, bestaat het risico dat er een forse uitbraak komt, vergelijkbaar met wat we vorig jaar in het zuidwesten van Frankrijk gezien hebben”, klinkt het.

In Zweden is het eerste geval bij wilde vogels ontdekt en er rust ook een ernstige verdenking op een groot leghennenbedrijf. Daar werd het H5-virus vastgesteld, maar over het N-type is nog geen duidelijkheid. Finland tot slot heeft zijn eerste besmettingen met HPAI H5N8 bij wilde vogels gemeld, op de Alandeilanden, gelegen tussen Finland en Zweden. Volgens Boerenbond gaat het om de eerste besmetting zo ver noordelijk, en is het opvallend hoe wijd verspreid de vogelgriep momenteel is.

In ons land zijn tot nog toe geen gevallen bekend, noch bij wilde watervogels, noch op pluimveebedrijven.

Bron: Vilt
Beeld: WikimediaCommons_Scott Bauer

Terug