SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

10/11/2016 - Vogelgriep dreigt

Federaal Minister van Landbouw Willy Borsus legt vanaf vandaag de ophokplicht op voor alle professionele pluimveehouders in heel België. Aanleiding is het opduiken van het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 in onze buurlanden en elders in Europa. Dit virus wordt verspreid door wilde vogels, in het bijzonder watervogels op weg naar het zuiden.

FotoDe voorbije weken zijn er in Hongarije, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië en nu ook in Nederland tientallen dode wilde watervogels gevonden, besmet met het H5N8 virus. Het virus wordt door trekvogels, die tijdens de zomermaanden in Siberië verblijven, meegebracht tijdens hun tocht naar het zuiden om te overwinteren.

Dit virus is heel besmettelijk en kan door wilde vogels makkelijk op pluimvee overgezet worden. Omdat de trekroutes ook over België lopen, heeft Minister Borsus, op advies van het Voedselagentschap en in overleg met de pluimveesector, beslist om vanaf 10 november 2016:

- het ophokken van alle pluimvee van professionele pluimveehouders - loopvogels uitgezonderd - in heel België te verplichten.
- het voederen en drenken van alle pluimvee - zowel professionelen als hobbyisten - moet binnen gebeuren en er mag geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden.

Ook de hobbyhouders wordt ten ten stelligste aangeraden aan om hun dieren, waar mogelijk, af te schermen van wilde vogels.

Bij het ophokken/afschermen van pluimvee, worden de dieren op stal gehouden of wordt hun beloop zo afgeschermd met netten dat contact met wilde vogels vermeden wordt.

Het virus is op dit ogenblik nog niet aangetroffen in ons land.

Om de introductie in onze pluimveestapel te voorkomen, herinnert Minister Borsus er alle pluimveehouders - professionelen en hobbyhouders – aan dat de reeds bestaande bioveiligheidsmaatregelen correct moeten toegepast worden:

- verzamelingen en markten kunnen plaatsvinden onder bepaalde voorwaarden;
- verder mogen voertuigen, personen of materiaal (korven, kooien, kledij, schoeisel, …) niet bij pluimvee komen indien ze tijdens de 4 voorafgaande dagen in een risicogebied (dit is een gebied waar vogelgriep is vastgesteld en beperkende maatregelen van kracht zijn) in contact zijn geweest met pluimvee of op een plaats zijn geweest waar pluimvee wordt gehouden.
- ontsmetting van de voertuigen na elk vervoer van pluimvee, andere vogels en eieren en een bijkomende ontsmetting onder toezicht bij terugkeer uit een risicogebied.

Het FAVV volgt de situatie op de voet. Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.

U vindt alle informatie op http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep/

Terug