SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

29/11/2015 - Kilometerheffing voor paardenvervoer

Vanaf 1 april 2016 moeten alle voertuigen voor het vervoer van goederen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 3,5 ton in Vlaanderen, Wallonië en Brussel een kilometervergoeding betalen. Omdat paarden in de regelgeving ook als goederen worden beschouwd, geldt dit dus ook voor het vervoer van onze favoriete viervoeters.

FotoDe onderworpen voertuigen – met een maximum toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton – dienen op 1 april 2016 verplicht een werkende On Board Unit (OBU) aan boord te hebben. Deze registreert via GPS-technologie de gereden kilometers en moet aanstaan zodra u op een Belgische weg rijdt.

De tol wordt enkel geheven op wegen met een toltatrief van meer dan 0€/km.
» Klik hier voor een overzicht van deze wegen.

Het tarief is afhankelijk van het aantal kilometers dat u aflegt op de tolwegen, het type weg, de Maximaal Toegelaten Massa van het voertuig en de EURO-emissieklasse. Het systeem is gebaseerd op het principe “de gebruiker en de vervuiler betaalt”, met een hogere heffing voor meer vervuilende voertuigen. Er bestaan drie verschillende gewichtscategorieën.

Bij samengestelde voertuigen (bv. een wagen met trailer) is de tol alleen van toepassing als de trekker voor vrachtvervoer boven 3,5 ton bestemd is (Rijbewijs C). Als het motorvoertuig een MTM van niet meer dan 3,5 ton heeft, bent u dus niet tolplichtig wanneer u hier eender welke aanhangwagen aan hangt. Om te bepalen in welke van de drie gewichtscategorieën van de kilometerheffing het samengestelde voertuig valt, telt echter de MTM van de gehele combinatie. Als referentiepunt voor de registratie wordt steeds uitgegaan van het maximaal toegelaten totaalgewicht, de Maximaal Toegelaten Massa van de Slepen (MTMS).

Dit nieuwe kilometerafhankelijke tolsysteem zal het Eurovignet, waarmee momenteel gewerkt wordt, in België vervangen. In het buitenland blijven de bestaande systemen gelden.

Wie geen OBU heeft, wie een OBU heeft maar deze niet heeft aanstaan, wie niet betaalt of wie fraudeert, zal via detectieapparatuur opgespoord kunnen worden, de klok rond en 7 dagen per week. Er worden vaste, flexibele en mobiele controles uitgevoerd, en dit op alle Belgische wegen.

Opgelet: Enkel voertuigen – al dan niet uitsluitend – bedoeld of gebruikt voor goederentransport zijn onderworpen aan de kilometerheffing. Voertuigen bestemd voor personenvervoer (personenwagens, bussen, campers, etc.), vallen buiten het toepassingsgebied. Indien uw vrachtwagen ingeschreven staat als mobilhome (kampeerauto) moet u dus geen kilometerheffing betalen. Respecteer wel steeds het laadvermogen en de vereisten met betrekking tot het rijbewijs.

BRON: vlaamspaardenloket.be

Terug