SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

06/11/2015 - Bijkomende haard van rundertuberculose op bedrijf in de provincie Limburg

Een derde bedrijf in de provincie Limburg werd tot haard verklaard op 5 november. Het is een gemengd bedrijf en contactbeslag van de eerste haard. Mycobacterium bovis werd geïsoleerd bij een rund van dit bedrijf.

FotoEen eerste haard van rundertuberculose werd bevestigd op 30 juli in de provincie Limburg nadat bij een rund van dit bedrijf in het slachthuis letsels van tuberculose werden vastgesteld. Een tweede bedrijf werd tot haard verklaard op 10 september, dit bedrijf behoorde tot de contactbeslagen van de eerste haard en is ook gelegen in de Provincie Limburg. Mycobacterium bovis werd hier aangetroffen bij een rund dat afkomstig was van de eerste haard.

Ondertussen werd het eerste bedrijf reeds officieel terug vrijgegeven en is dus geen haard meer.

Van deze eerste 2 haarden worden nog 11 contactbeslagen opgevolgd.

Door het epidemiologisch onderzoek van deze bijkomende derde haard en de daaruit volgende tracering werden voorlopig 65 contactbeslagen geïdentificeerd; een twintigtal van deze beslagen werd reeds opgevolgd als contactbeslag van de eerste 2 haarden.
Op de 45 nieuwe contactbeslagen zal ook een staltuberculinatie gebeuren. In afwachting van de resultaten van deze tuberculinatie wordt het officieel tuberculose vrij statuut van de betrokken beslagen opgeschort. Dit betekent dat runderen het bedrijf niet mogen verlaten, tenzij rechtstreeks naar het slachthuis en met een vrijgeleide van de Provinciale Controle-eenheid.

België blijft op Europees niveau vrij van tuberculose en wil dit statuut ook behouden. Daarom zullen door het FAVV de noodzakelijke maatregelen genomen worden om een verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Minister Willy Borsus werd op de hoogte gebracht en volgt samen met het FAVV de situatie nauwgezet op.

De maatregelen op contactbeslagen en de haard worden in detail beschreven op
http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/tuberculose/

Terug