SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

24/08/2015 - Vraag je fytolicentie aan voor eind augustus!

Wie na 25 november 2015 nog gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik wil aan- of verkopen of gebruiken moet beschikken over de juiste fytolicentie. Wie niet beschikt over een fytolicentie zal enkel nog amateurproducten kunnen aankopen die aan strengere normen moeten voldoen en kleinere verpakkingen zullen zijn.

FotoAls schapenhouder zal u een fytolicentie P2 moeten hebben als u nog professionele producten wil gebruiken. Met deze fytolicentie kan u producten aankopen, beslissingen nemen over het gebruik en ze gebruiken. Om een fytolicentie te kunnen bekomen moet je beschikken over een geschikt diploma of zal je moeten een examen afleggen. Tot eind augustus zijn ook nog de overgangsmaatregelen van toepassing waardoor je ook een fytolicentie P2 kan aanvragen op basis van 2 jaar ervaring. De ervaring moet bewezen worden met de hulp van het ondernemings(KBO)nummer en vestigingseenheids(VEN)nummer. Op het VEN-nummer moeten activiteiten geregistreerd zijn die recht geven op een fytolicentie bv. landbouwactiviteiten.

Als u als schapenhouder niet over een ondernemingsnummer beschikt kan u een fytolicentie verkrijgen op basis van uw beslagnummer. Dit is enkel mogelijk voor schapenhouders die voldoende dieren hebben waardoor ze als professionele schapenhouder worden aanzien. Hiervoor wordt dezelfde norm genomen als bij het FAVV. Schapenhouders die op 15 december 2011, 2012 of 2013 meer dan 10 vrouwelijke dieren van minimum 6 maanden oud hadden kunnen gebruik maken van deze overgangsmaatregel. Je kan de aanvraag online indienen op www.fytolicentie.be , op deze website vind je ook de papieren aanvraagformulieren terug. Indien je van de specifieke regeling voor schapenhouders gebruik wil maken moet je de overgangsmaatregel ‘geldige diploma’s/getuigschriften/attesten’ selecteren en als bijlage een kopie van het aanslagbiljet van uw verplichte bijdrage aan het Begrotingsfonds toevoegen (dat is het Begrotingsfonds van het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (en dus niet het FAVV!). Bij de professionele activiteit kies je ‘houder van schapen, (dwerg)geiten, herten, kleine herkauwers en alpaca’s’ en bij de naam van de onderneming vul je je beslagnummer in en het beslagadres.

Bron: Landelijke Gilden

Terug