SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

31/03/2014 - Gevaar voor hondsdolheid!

Het FAVV waarschuwt voor Hondsdolheid ivm Roemeense zwerfhonden
Het FAVV heeft weet van een transport Roemeense straathonden dat onderweg zou zijn naar België, meer bepaald naar Glabbeek in de Provincie Vlaams-Brabant.
Gelet op de informatie in de media verspreid als zou het hier gaan om Roemeense straathonden en gelet op het tot nu ontbreken van een melding van de Roemeense overheid aangaande dit transport, rijzen er gerede twijfels over het in orde zijn met alle voorwaarden ivm hondsdolheid van deze honden.

FotoIn Roemenië is hondsdolheid nog een groot probleem, zowel bij stads- en huisdieren, als bij wilde dieren. In Roemenië werden in 2013 meer dan 400 (officiële) gevallen van hondsdolheid vastgesteld.

Het FAVV wenst nogmaals te wijzen op het grote gevaar voor mens en dier !!!

Let op !!! Zelfs gevaccineerde dieren die voor de vaccinatie besmet werden, kunnen tot 6 maanden lang een risico vormen voor mens en dier.

Honden, katten of fretten, die worden ingevoerd, zijn onderworpen aan bepaalde sanitaire invoervoorwaarden en moeten in het bijzonder volgens de voorschriften gevaccineerd zijn. De meeste gevallen van rabiës bij honden in de ons omringende landen betreffen illegaal ingevoerde dieren uit landen waar rabiës veel voorkomt en waar geen vaccinatieplicht geldt (o.a. Marokko). Deze gevallen betekenen een groot gevaar voor de mensen en dieren in de omgeving van het besmette dier.

Zodra er symptomen zijn, is rabiës bij mens en dier altijd dodelijk. Binnen de 48 uur na infectie, dus voor het verschijnen van de eerste ziektetekens, moet een behandeling worden ingezet.

Het Voedselagentschap zal altijd en dus ook indien nodig in dit geval de noodzakelijke maatregelen treffen om een besmetting van mens en dier te voorkomen.


Meer informatie op : www.favv.be -> consumenten -> reizen met gezelschapsdieren

Terug