SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

14/10/2010 - Tweede BSE-koe in Nederland

Nadat in september een eerste BSE-geval werd vastgesteld in Nederland is vandaag opnieuw BSE vastgesteld bij een dertien jaar oude koe. De koe is gestorven op de boerderij; dit is het tweede BSE-geval in Nederland dit jaar.

FotoVolgens het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad kan ervan uitgegaan worden dat er de komende jaren nog af en toe een BSE-geval wordt aangetroffen. Die voorspelling baseert het CVI op het feit dat in Nederland nog runderen in leven zijn die geboren zijn voor de Europese voedernorm die op 1 januari 2001 is ingegaan. Vanaf die datum komen in rundveevoeders geen diermelen meer voor. BSE werd verspreid door besmette diermelen; de Europese voedernorm is zeer effectief gebleken.

De voorspelling van het CVI past ook in het beeld dat naar voor komt in heel Europa. De EU testte in 2009 in totaal 7.529.000 runderen op BSE en in slechts 67 gevallen werd die ziekte vastgesteld. Dieren waarbij BSE wordt aangetroffen, komen nooit in de voedselketen. Uit voorzorg worden ook die delen van koeien die het meest vatbaar zijn voor BSE (zoals de schedel, wervelkolom, amandelen, dunne darm), vernietigd. Dat materiaal komt dus ook nooit in de voedselketen.

Omdat koeien elkaar niet besmetten, is er geen aanleiding stallen te ruimen. Wel worden zoals gewoonlijk de dieren die in dezelfde tijd als het besmette rund op hetzelfde bedrijf zijn geboren of hetzelfde voer hebben gegeten en de nakomelingen jonger dan twee jaar onderzocht.

Hieruit blijkt dat het verbieden van voedermeel afkomstig van dieren bepalend is bij het uitroeien van BSE. Het lijkt dan ook dat de diervoederindustrie hier in Vlaanderen eerder aan hun winstcijfers denken dan aan de gezondheid van mens en dier wanneer zij vandaag pleiten om dit verbod ongedaan te maken (zie persmededeling BEMEFA en AVEVE 7/10/2010: ... Ook de valorisatie van dierlijke producten (diermeel) dient in dit kader te worden aangekaart ...)

SLE - bron Nl. min. van Landbouw

Terug