SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

26/12/2008 - Leeftijdsgrens BSE-opsporingstesten opgetrokken naar 48 maanden

Sinds 2001 worden bij gezonde runderen ouder dan 30 maanden en bestemd om te worden geslacht voor menselijke consumtie systematisch snelle tests uitgevoerd om BSE te detecteren. Deze tests worden ook uitgevoerd op risicorunderen, die ouder zijn dan 24 maanden ?©n of gestorven of waarop een noodslachting werd uitgevoerd.

FotoZo werden sinds 2001 op de 2.653.908 geteste runderen 63 gevallen van BSE vastgesteld. In Belgi?´ bedroeg het aantal BSE gevallen in 2001 nog 21.
De frequentie van voorkomen is sindsdien progressief gedaald om in 2007 en 2008 te eindigen op geen enkele vaststelling.
De laatste jaren kenmerkten zich door een sterke daling in het aantal BSE gevallen.

Het is inderdaad reeds meer dan 10 jaar geleden dat de eerste bestrijdingsmaatregelen in Europa van kracht werden en vooral het verbod op het voederen van diermeel uitgevaardigd door de 15 “oude” Lidstaten is reeds meer dan 6 jaar in voege.
Op basis van de goede resultaten van deze maatregelen heeft de Europese Commissie haar 15 Lidstaten de toestemming verleend om de leeftijdsgrens voor de uitvoering van de snelle BSE-opsporingstesten te verhogen tot maximum 48 maanden en dit voor de hele veestapel.

In Belgi?´ is de leeftijd waarop bemonstering en analyse zal uitgevoerd worden, vastgesteld op 48 maanden. Deze versoepeling gaat in voor slachtingen vanaf 01/01/2009 en is enkel van toepassing op runderen geboren in ?©?©n van de volgende lidstaten: Belgi?´, Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland, Frankrijk, Ierland, Itali?´, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Runderen geboren in andere landen blijven het voorwerp uitmaken van de oude maatregelen en moeten dus nog steeds vanaf 24 of 30 maanden worden getest.

Het FAVV wenst er de aandacht op te vestigen dat door deze versoepeling geenszins de aandacht voor het toezicht in de landbouwbedrijven mag worden verslapt.
Dierenarts, veehouder en veehandelaar moeten alert blijven voor runderen met zenuw- of gedragsstoornissen.
Elk geval waarvan men niet met zekerheid BSE als oorzaak kan uitsluiten, moet nog steeds gemeld worden aan de Provinciale Controle-Eenheid!

Terug