SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

21/08/2008 - Een nieuwe thuis voor onze geiten!

Eind vorig jaar werd Steunpunt Levend Erfgoed in contact gebracht met het Life - natuurherstelproject Zeno. ?¢‚ǨÀúZeno?¢‚Ǩ‚Ñ¢ staat voor ?¢‚ǨÀúZwinduinen Ecologische Natuurontwikkeling?¢‚Ǩ‚Ñ¢. Dit project startte eind december 2006 in het Vlaams Natuurreservaat ?¢‚Ǩ?ìde Zwinduinen en -polders?¢‚Ǩ¬ù. Het resulteerde op 18 augustus in een nieuwe thuis voor vier Kempense geiten, voor de gelegenheid "duinengeiten" genoemd.

FotoDe acties van Zeno omvatten de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen uit het beheerplan voor het natuurreservaat te Knokke. De eerste natuurherstelwerkzaamheden zijn gestart begin september 2007. E?ɬ©n van de eerste acties is de creatie van een begrazingsblok in het noordelijke deel van het reservaat. Het is de bedoeling in deze zone met extensieve begrazing te werken.
Er werd voor de begrazing gekozen voor een gemengde kudde (diverse soorten) omdat men door het verschillend graasgedrag een hogere biodiversiteit kan cre?ɬ´ren.
De keuze viel enerzijds op Shetlandpony?¢‚Ǩ‚Ñ¢s, omdat men ervaring heeft met deze dieren en omwille van de terreincondities (lage productiviteit en ruwe grassen).
Anderzijds viel de voorkeur op geiten omdat zij de natuurlijke uitbreiding van struweel initieel kunnen onderdrukken. Geiten houden nu eenmaal van bladeren ?ɬ©n van twijgen.

Met deze situatie als uitgangspunt werd een eerste maal rond de tafel gezeten. Pro?¢‚Ǩ‚Ñ¢s en contra?¢‚Ǩ‚Ñ¢s werden naast elkaar gelegd, de uiteindelijke doelstelling van het begrazingsproject werd doorgelicht, de visies op het inscharen van geiten werden door beide verenigingen vergeleken om zo tot een consensus te komen, ?¢‚Ǩ¬¶

Ondanks een aantal verschilpunten werd het project ervaren als een unieke gelegenheid om een stukje duinengeschiedenis in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Het inschakelen van de Kempense geit (in West-Vlaamse contreien ook wel duinengeit genoemd) is dus niets anders dan een thuiskomen.
Gezamenlijk werden de omstandigheden bekeken waarin de geiten zullen terechtkomen en waar nodig werden de nodige aanpassingen uitgevoerd.
Dit project bewijst ten volle hoe samenwerking tussen groepen met verschillende doelstellingen soms meer raakpunten hebben dan verschillen en zo tot een uitgebalanceerd gecumuleerd en beter resultaat kunnen leiden.

Op 18 augustus was het dan zo ver. Tijdens een persmoment, kregen vier jonge ?¢‚Ǩ?ìduinengeiten?¢‚Ǩ¬ù de vrijheid in de 34 ha grote begrazingseenheid in het natuurreservaat.

Het Life-natuurprogramma Zeno werd er toegelicht, SLE vzw kreeg de eer het verhaal van de duinengeit uit de doeken te doen, waarna het natuurreservaat officieel werd ingehuldigd en geopend door Hilde Crevits, minister van Milieu in de Vlaamse regering. Minister Crevits gaf daarna eigenhandig de jonge geiten de vrijheid geven in het domein.

Steunpunt Levend Erfgoed is trots op deze realisatie. Uiteindelijk heeft het werk en de reputatie van SLE de weg gevonden naar de uitvoerende macht van onze bewindvoerders.

Laat ons hopen dat dit geen eenmalig verhaal wordt, maar het begin van een dik verhalenboek dat bewijst dat voor onze inheemse bedreigde boerderijdieren nog een - weliswaar beperkte maar wezenlijke - toekomst is weggelegd.

Bron: SLE - Foto: SLE-bestuurslid Frans Vandenhende en minister Crevits met een Kempens geitje.

Terug