SLE > Nieuws

Nieuwsberichten

01/05/2007 - SLE erkend voor Vlaamse en Kempense geit

Het Ministerieel besluit dat Steunpunt Levend Erfgoed erkent als stamboekvereniging voor de Vlaamse en de Kempense geit is gepubliceerd op 8 maart 2007. Hiermee maakt Vlaanderen het mogelijk dat onze enige twee oude Belgische geitenrassen op een georganiseerde manier gevrijwaard blijven voor de toekomst.

FotoDe publicatie in het Staatsblad bevestigt de beslissing van de Vlaamse regering van 13 februari 2007 waarbij het Ministerieel besluit van 21 maart 2005 in verband met de organisatie van de fokkerij van kleine herkauwers gewijzigd wordt.

Minister-president Leterme, ondermeer bevoegd voor Landbouw en Plattelandsbeleid, heeft het verzoek van vzw Steunpunt Levend Erfgoed om het stamboek van de rassen \"Kempense geit\" en \"Vlaamse geit\" bij te
houden gunstig beoordeeld. In het zelfde belsuit wordt SLE het stamboek voor het Ouessant-schaap toegekend (een zeldzaam buitenlands dwergschapenras). Hij achtte het dringend noodzakelijk deze rassen vast te stellen waarvoor SLE (erkende fokkersvereniging) de stamboeken bijhoudt zodat de fokkers van dieren van die rassen onmiddellijk de waarborgen kunnen genieten die verbonden zijn aan de inschrijving in een stamboek.

Het spreekt voor zich dat SLE uitermate verheugd is met de erkenning van de Vlaamse en de Kempense geit door de Vlaamse regering. We zijn opnieuw een stapje vooruit in het proces waarbij SLE beoogt al onze oude gedomesticeerde dierenrassen die we nog bezitten, te inventariseren, te erkennen, op te volgen en de populaties op te krikken. Voor de geiten is dit nu ook rond. Het uitvoeringswerk kan beginnen.

Ge?ɬØnteresseerden kunnen terecht bij de SLE-werkgroep \"Geiten\" op deze webstek. De werkgroep \"Rundvee\" werkt aan de erkenning van het Kempens rund. SLE verwacht dat de aanvraag dit jaar kan gebeuren.

Op de foto: Bok van de Vlaamse geit.


Terug