Stamboekwerking Neerhofdieren

 

Steunpunt Levend Ergoed vzw is door het Vlaamse Ministerie van Landbouw erkend voor het vereenvoudigd beheer van neerhofdieren. Concreet gaat het om het registreren van 74 lokale rassen van groothoenders en hun dwergvorm, echte krielen, duiven, eenden, ganzen, kalkoenen en konijnen. Het vereenvoudigd beheer van neerhofdieren is opgedeeld in 2 delen, eenvoudige en uitgebreide registratie, die een voor een en stap voor stap zullen gerealiseerd worden. SLE neemt meteen alle soorten en rassen van haar werking mee in de ontwikkeling van de registratiesystemen. U kan dus al uw rassen en soorten aanmelden en niet enkel uw neerhofdieren. Fokkers van schapen en geiten hoeven hun geiten en schapen niet via deze weg aan te melden aangezien deze reeds een eigen stamboekprogramma hebben bij SLE. SLE zal in de toekomst pogen beide systemen zoveel mogelijk te integreren.

 

Vereenvoudigd beheer van neerhofdieren

 • eenvoudige registratie   >>aanmelden<<
  • voor iedereen!
  • snel en gemakkelijk

  eenvoudige registratieSLE wil de bestaande populatie en de kwekers van deze rassen zo volledig mogelijk in kaart brengen om op die manier een beeld te krijgen van de werkelijke grootte van de verschillende populaties. Herhaaldelijk is immers gebleken dat een groot - of zelfs het grootste - deel van de hoenders, watervogels, duiven of konijnen vandaag niet wordt geregistreerd. Hierdoor blijven tal van waardevolle dieren en fokgroepen onzichtbaar.Het is belangrijk dat ook kwekers die niet deelnemen aan tentoonstellingen hun dieren registreren. Ook mensen die dieren houden, maar niet kweken kunnen registreren. Op die manier kunnen zij een wezenlijke bijdrage leveren om deze rassen te behoeden tegen uitsterven. Daarom willen wij u vragen om via deze webstek de rassen die u houdt of kweekt te registreren. Hiermee neemt u deel aan onze eenvoudige registratie. Deze gegevens hebben enkel het doel dat hoger vermeld is. Ze worden niet doorgegeven aan derden. Indien u zelf uitdrukkelijk toestemming geeft, zal SLE uw contactgegevens doorgeven aan SLE-leden die op zoek zijn naar rassen die u fokt. Dit gebeurt enkel op specifieke vraag van deze leden en gebeurt niet automatisch, maar door een SLE-medewerker.


 • uitgebreide registratie (nog niet uitgewerkt)
  • voor SLE-leden
  • details (pedigree, geslacht, enz.) registreren
  • speciale voordelen

  De uitgebreide registratie wordt gefinancierd via lidmaatschap van Steunpunt Levend Erfgoed vzw. Met uw deelname kan u uw eigen stammen van dieren beheren en kan SLE gedetaileerde statistieken opmaken. U zal inteelt en verwantschap kunnen berekenen. Deelnemers zullen kunnen genieten van extra voordelen. De uitgebreide registratie wordt pas uitgewerkt wanneer de eenvoudige registratie volledig is uitgewerkt. Momenteel is de uitgebreide registratie nog niet gerealiseerd, maar u kan wel uw interesse ervoor opgeven bij uw eenvoudige registratie.