Lid worden van Steunpunt Levend Erfgoed?

 

Als lid van Steunpunt Levend Erfgoed:

  • draagt u daadwerkelijk een steentje bij tot de instandhouding van de streekeigen rassen van Belgische landbouw- en neerhofdieren;
  • ontvangt u vier maal per jaar het ledentijdschrift (64 blz.), De ARK, met daarin heel wat informatie over onze oude rassen, over het kweken van dieren, over de reglementering rond het houden van dieren;
  • kan u gratis kleine aankondigingen plaatsen in De Ark m.b.t. fokdieren;
  • kan u deelnemen aan de stamboekwerking rond schapen en geiten (klik hier);
  • kan u deelnemen aan het eenvoudig of uitgebreid beheer van neerhofdieren (klik hier);
  • kan u gratis zoekertjes plaatsen op deze webstek (klik hier).

Lid wordt u door:

- het formulier dat u hier kan vinden, in te vullen en te versturen en;
- het juiste bedrag te storten op rekeningnummer 068-2056596-29 van Steunpunt Levend Erfgoed, met vermelding "nieuw lid naam + voornaam". Zorg dat uw naam en adres duidelijk voorkomen op het stortingsformulier.

IBAN: BE26 0682 0565 9629
BIC: GKCCBEBB

Lidmaatschap wordt pas geactiveerd na betaling van het lidgeld.

Lidgelden van het Steunpunt Levend Erfgoed vzw: (sinds 1 januari 2008)

•   Gewoon lid België

€ 20,00

•   Gewoon lid buitenland

€ 30,00

•   Beschermend lid

€ 40,00 of meer