SLE > Forum

Forum: Ons Levend Erfgoed

Reageer op dit bericht

 

wat is de invloed van de ram op.....
Geschreven door Bruneel Luc op 22/04/2006

wat is de invloed van de ram op het fokken in verband met aantal lammeren , geslacht , erfelijkheidziektes , enz....
Is het de ooi of de ram die het nageslacht bepaald
 

 

Reacties
Geschreven door Thomas Linssen op 15/10/2007

Het geslacht wordt (bij zoogdieren) bepaald door het mannelijke dier, de eicel bestaat altijd uit een X-chromosoom, terwijl een zaadcel uit een X-, of een Y-chromosoom kan bestaan. Als twee X-chromosomen bij elkaar komen, dan heb je een vrouwtje, als een X en een Y chromosoom bij elkaar komen heb je een mannetje.
Erfelijke afwijkingen kunnen via een ram binnegebracht worden. Er zijn ook afwijkingen die alleen maar tot uiting komen als de jongen ze via de moeder en de vader meekrijgen. Blad en CVM is hiervan een voorbeeld bij koeien. Bij schapen ken ik geen voorbeelden.
Op de grote van de worp heeft een ram geen invloed. Wel op de grote van de worp van z'n dochters. Daarom is het eigenlijk beter om een ram uit een meerlingworp te nemen.
Een mannelijk dier heeft invloed op de groeisnelheid en op de weerstand van z'n lammeren. Bij koeien is hier veel onderzoek naar gedaan, ik ga ervan uit dat dit ook opgaat voor schapen.
Het is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar in de rundveehouderij gaat m'n ervan uit (de echte fokkers toch), dat een vrouwelijk dier meer invloed heeft op de genetische bagage van de nakomeling dan het mannelijk dier. Hier is niet echt een verklaring voor, maar veehouders die veel aan embryotransplantatie doen hebben oopvallend vaak de ervaring dat de nakomeling uit de natuurlijke dracht de beste is.
Doordat een mannelijk dier meestal de gehele kudde dekt is de invloed op het mannelijke dier wel groter op de nakomelingen, maar per dracht bekeken, zou het vrouwelijk dier dus wel een grotere invloed hebben.
Ik hoop dat m'n verhaal een beetje te volgen is, ... Ik ben nooit zo goed geweest in uitleggen!

groeten Thomas
 
Geschreven door Marc T. op 30/05/2006

Voor zover ik destijds literatuur doorgenomen heb omtrent dit onderwerp, is mij het volgende bijgebleven :
- vruchtbaarheid wordt vooral via de ooien doorgegeven, je behaalt meer meerlingen als de moederdieren ook van vruchtbare moeders afkomstig waren.
- je moet natuurlijk een gezonde, vitale ram bezitten in goede conditie
- ram heeft meer invloed op de groeieigenschappen van zijn nakomelingen, tevens is het effect ook groter doordat zijn genen voor de helft aanwezig zijn in de kudde lammeren
 
Geschreven door steven op 22/04/2006

Bij alle zoogdieren wordt het geslacht van de nakomelingen bepaald door de de aard van het geslachtschromosoom dat via de zaadcel van de ram komt. Als er een X-chromosoom doorgegeven wordt is het lam een ooi. Een Y zorgt voor een ram. De ooi geeft altijd X door.

Een ram kan invloed hebben op het aantal lammeren (het bevruchtend vermogen). Er is ook een positief verband met de vruchtbaarheid van de dochters.

Ik weet niet of er erfelijke ziekten zijn die ook geslachtsgebonden zijn. Als er mij een te binnen schiet laat ik het weten. Voor de rest zou ik zeggen dat zowel ram als ooi evenveel invloed hebben. Natuurlijk is de invloed van de ram op uw kudde wel groter en is het belangrijk van erfelijke aandoeningen in de gaten te houden.