SLE > Forum

Forum: Ons Levend Erfgoed

Reageer op dit bericht

 

Wat gebeurt er op de Kalmhoutse heide?????
Geschreven door bart willemsen op 13/09/2010

Bij vraag en aanbod vind ik dat Marijke Hermans na 35 jaar van de heide wordt verdreven. Wat gebeurt daar??? Is dit weer het zelfde spelletje als bij Ludo Van Alphen. Gaan ze de heide nu ook al machinaal maaien!!! Wie weet meer?
 

 

Reacties
Geschreven door Rob van Opstal op 27/05/2011

potverdikke 500/600 hectare de fik in, ik reed de woensdag richting Putte vanaf hoogerheuide, pompiers vlogen me van alle kanten voorbij...

later, in de vroege avond, stond ik les te geven op onze hondentraining in Kruisland, en het leek of er in de verte een bom gevallen was...zoveel rook...ook bij ons heeft iedereen het er over!
 
Geschreven door Steven op 26/05/2011

Het brandt :-((

Hoe zat het daar nu met de begrazing?
 
Geschreven door Staf Van den Bergh op 28/10/2010

Hieronder nog een voorbeeld van het (lobby-)werk dat SLE doet om het inzetten van onze eigen rassen bij begrazingsprojecten te promoten (uit VILT 26/10/10)

"Vlaamse veerassen inzetten voor natuurbegrazing"
De mogelijkheden om oude Vlaamse grazerrassen in te zetten in natuurgebieden dienen zo veel mogelijk benut te worden. Dat stelt minister-president Kris Peeters op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V). Het Steunpunt Levend Erfgoed, dat zich inzet voor het behoud van oude, streekeigen rassen bij landbouwdieren, vraagt al langer om niets steeds exoten in te zetten voor natuurbegrazing.
In natuurreservaten is begrazing een geschikte maatregel om de vooropgestelde natuurdoelen te bereiken. Bij het opstarten van een begrazingsproject zijn er velerlei factoren die bepalen welk type grazer, of welke combinatie van grazers wordt ingezet. Daarbij kiest de natuurbeheerder voor een ras, of combinatie van rassen, met zo min mogelijk kosten en energie (arbeid en voeder) voor een zo goed mogelijk resultaat.
Naar aanleiding van de opmerkingen die Jan Martens, voorzitter van het Steunpunt Levend Erfgoed, formuleerde in een interview met VILT, vroeg Jos De Meyer aan minister Peeters of het niet zinvol is vaker inheemse rassen in te zetten om aan natuurbegrazing te doen. “In een aantal gevallen voldoen inheemse rassen aan de vooropgestelde criteria en worden ze al met succes ingezet bij het natuurbeheer”, bevestigde Peeters het nut daarvan.
Zo worden Mergellandschapen en Vlaamse geiten ingezet in de kustduinen, Kempens rood-bonte runderen lopen in park Vordenstein, het Kempens heideschaap is terug te vinden in Tenhaagdoornheide en in de Zwarte beekvallei en diverse streekeigen veerassen begrazen andere terreinen. “Natuurbeheerders zouden nog meer oog moeten hebben voor deze opportuniteit”, stelt De Meyer. Hij is het eens met minister Peeters dat de oude Vlaamse grazerrassen een cultuurhistorische meerwaarde geven aan de ontwikkeling van natuurgebieden.
Naast het inzetten van exoten voor natuurbegrazing, noemde het Steunpunt Levend Erfgoed ook de overdaad aan regeltjes een struikelblok voor de instandhouding van streekeigen dieren. "Het verdwijnen van dieren bij particulieren heeft niet te maken met een gebrek aan interesse, maar met de administratieve rompslomp waarmee liefhebbers worden geconfronteerd", luidde de kritiek .
Volgens minister Peeters worden de administratieve lasten die specifiek gepaard gaan met de maatregel genetische diversiteit tot het minimum beperkt. Zodra de begunstigde een overeenkomst voor het houden van zeldzame rassen van landbouwhuisdieren heeft afgesloten, moet hij alleen nog jaarlijks een aanvraag tot uitbetaling indienen bij het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Deze aanvragen worden door de erkende verenigingen (Steunpunt Levend Erfgoed voor de overeenkomsten schapen, Vlaamse Rundvee Verbetering voor de overeenkomsten runderen) al vooraf ingevuld met alle gekende gegevens.
 
Geschreven door Staf Van den Bergh op 26/09/2010

Beste Luc,
Het spreekt vanzelf dat SLE zich aangetrokken voelt door wat er met de grote begrazingsprojecten en met de herders gebeurt. Het is helaas niet altijd mogelijk om individuele situaties recht te trekken, maar wij timmeren wel voortdurend aan de weg. Hieronder enkele van de jongste initiatieven.

Het klopt dat de begrazing van grote natuurgebieden waarvan ‚Äúoverheden‚Äù eigenaar zijn, via aanbesteding wordt toegewezen (zie opmerking van Kristof Sprengers). SLE is daarom kontakten gaan leggen met provinciale afdelingen van ANB-Agentschap voor Natuur en Bos en met VLM-Vlaamse Landmaatschappij, de grote offici?´le eigenaren van natuurgebieden in Vlaanderen. Zelf maakte ik ‚Äì als vertegenwoordiger van SLE - deel uit van de commissie die de aanbesteding van de begrazing van de Kalmthoutse Heide begeleide. Maar om als herder geselecteerd te worden moet je uiteraard deelnemen in alle fasen van de aanbesteding. Sommige herders hebben dat niet gedaan (wat de vaststelling van Bart Willemsen verklaart !). Niet deelnemen zoals Marc suggereert is dus geen optie. Als SLE, de organisatie van aanbestedingen helpen begeleiden, kan op termijn wel een oplossing bieden.
Ik was voor rekening van SLE betrokken bij de inrichting van de Merodebossen (Averbode) voor het onderdeel begrazing met schapen. Dit grote natuurgebied is eigendom van VLM, Natuurpunt en enkele omliggende gemeenten en wordt vandaag reeds deels begraasd door (niet-ingeschreven) Kempense schapen van enkele herders gegroepeerd rond ?©?©n van onze leden.
SLE was betrokken bij de organisatie van de Europese herderstocht waarvan de Limburgse herder Johan Schouteden het 160 km lange traject door Vlaanderen voor zijn rekening nam en waarmee de aandacht werd gevestigd op het belang van het herderen voor de instandhouding van de biodiversiteit (verslag met o.m. de aankomst van de kudde van 600 schapen in het Terkameren bos in Brussel in de volgende ARK).
SLE haalde ook de kontakten met Pro Natura en met Natuurpunt aan om een nauwere samenwerking te bepleiten bij de begrazing van natuurgebieden en om het inzetten van onze eigen lokale veerassen te bevorderen. Het heeft geen zin om als "kemphanen" tegenover mekaar te blijven staan. SLE zal daarom deelnemen aan de Natuur.dag 2010, het jaarlijkse trefpunt voor leden van Natuurpunt nu zaterdag 2 oktober in de Bosuil in Jezus-Eik. In de namiddag houden we daar een “workshop” over het inzetten van lokale rassen bij de begrazing van graslanden.

SLE-leden die ons willen helpen bij het ondersteunen van onze herders worden wij deze uitgenodigd op de volgende vergadering van de Werkgroep Schapen die op 1 oktober plaatsvindt in Holsbeek. Graag een seintje vooraf.
 
Geschreven door luc bruneel op 21/09/2010

Beste liefhebbers oude rassen.
Wat er gebeurt stelt toch vragen.
Worden er stappen ondernomen vanwege onze vereniging stichting levend erfgoed , wat zijn reeds de resultaten , let wel ik bekritiseer hier niemand h?© enkel de vraag wordt gesteld of onze vereniging SLE genoeg stuwkracht heeft de zaak om te keren.Wat zal er over blijven van de oude rassen als de grote herders hun domeinen zomaar verliezen.
 
Geschreven door Kristof Sprengers op 18/09/2010

Tegenwoordig moeten alle werken e.d. voor de "staat" via aanbestedingen gaan zodat ze alles "eerlijk" en op de goedkoopste manier doen. Kwaliteit of traditie zijn hier niet meer van tel.
 
Geschreven door bart willemsen op 16/09/2010

Als ik het goed begrijp, Is zo een aanbesteding dus een andere vorm van beheer. En die beslissing zit dus bij afgeborstelde heren en dames . Maar waarom zo'n ommekeer? Ik heb in een artikel gelezen dat dankzij de schapen van de fam.hermans de fauna en flora zo rijk is in de Kalmthoutse heide.Echt wel triestig!!!! Niet alleen hoe ze hier in Belgie herders behandelen, maar het is inderdaad zo triest dat de dieren zouden verdwijnen als pitta. En wat gebeurt er met hun geiten dan? Marc ik leef zeker met je mee, net zo als met Marijke, Jan , Ludo van Alphen en andere. Maar weet dat ik jullie bewonder om jullie werk.
Mijn grootste droom is namelijk ook om Herder te zijn van een grote kudde schapen. En niet mee te moeten draaien in deze gehaaste wereld.

Vriendelijke groeten ,
Bart Willemsen
 
Geschreven door marc de causmaecker op 14/09/2010

Beste,
Naar verluid wordt er opnieuw een aanbesteding uitgeschreven voor de kalmthoutse heide.
Hopelijk is iedereen solidair,en schrijft niemand hierop in.
Laat ons maar zeggen dat de kudde van Jan en Marijke aan de basis liggen van onze zeldzame rassen en ongetwijfeld gaan er nu bloedlijnen verdwijnen in de vorm van pittavlees.
De schapen verdwijnen ,maar ook voor de mensen die er dag en nacht hebben voor gezorgd is dit weeral een gegeven dat je slechts een gebruiksvoorwerp bent voor de grootgrondbezitters in belgie,die ze weg gooien als ze plots een andere visie krijgen op hun beheersplannen.
Ikzelf heb na het verliezen van een deel van mijn inkomsten als herder,terug een job moeten aannemen als nachtarbeider(want overdag moet ik nog voor mijn kudde zorgen),en geloof me vrij,ik voel me ook gebruikt.
Dus allen maar hopen dat de kudde van de familie hermans,bij gebrek aan andere inschrijvers,op het terein kan blijven.

Vrg
De Causmaecker Marc