SLE > Forum

Forum: Ons Levend Erfgoed

Reageer op dit bericht

 

Met z'n allen ouessanten fokken.... !
Geschreven door provost linda op 25/07/2010

Je moet maar eens een fokker gaan zoeken voor een bepaald ras in de lijst 'actieve fokkers' van het stamboek on-line ! Vlaams Schaap, Houtlander en Ardense Voskop is een makkie, je komt er vlot een aantal tegen. Voor een Entre-Sambre et Meuse is 't al wat meer geluk hebben, net als voor een Vlaams Kuddeschaap, een Lakense,.... Dan maar ?©?©n voor ?©?©n de fokkers aanklikken op goed geluk af.... Onze vrienden fokkers van Ouessanten (die ook wij vanzelfsprekend welkom heten binnen onze vereniging van Belgische rassen) hebben meer geluk, voor hun fokkersnummer staat 'ou'. Goed idee en gemakkelijk om mekaar te vinden.
Wie van onze forummers is voorstander om dit ook te doen voor de Belgische rassen ? Voor mezelf zou dat dan AV/VK 7921 worden, wij fokken immers Ardense Voskoppen en Vlaams Kuddeschapen. Een hulpmiddel om collega's fokkers van bepaalde rassen vlotter te vinden.... ?
 

 

Reacties
Geschreven door provost linda op 27/07/2010

Dag Staf,
Alvast dank dat je dit onderwerp ter harte neemt. Wij kennen niet echt de mogelijkheden van databases, maar kan een extra kolom naast de telefoonnummers ook geen eenvoudige optie zijn om een totaaloverzicht te hebben ? Hoewel, een zoekfunctie op ras is natuurlijk de beste oplossing.
 
Geschreven door Steven op 27/07/2010

Linda

het is inderdaad niet makkelijk om te gaan zoeken naar fokdieren en met een database zou veel meer moeten mogelijk zijn. Ik denk dan aan een scherm met een aantal keuzemogelijkheden om "actieve" dieren te selecteren. Misschien moet er dan wel de mogelijkheid zijn voor iedere fokker om de eigen dieren uit te sluiten van een zoekopdracht uitgevoerd door iemand anders. Standaard zou elk actief dier zichtbaar mogen zijn maar als ik mijn ram of ooi niet wil verkopen dan kan ik die uitvinken.

Belangrijk is ook dat fokkers hun dieren snel online registreren. Pas dan krijgt de database een meerwaarde.

Staf: Wat ook heel handig zou zijn is een mogelijkheid om afgevoerde dieren te kunnen zien of lijsten te maken van niet meer actieve dieren.

PS. Heel veel van dergelijke functies stonden in het oorspronkelijke lastenboek van KHV voor de aanmaak van een nieuwe database maar zijn niet ge?Ømplementeerd.
 
Geschreven door Staf Van den Bergh op 27/07/2010

Dag Linda,
De zaak is helaas een ietsje ingewikkelder dan gewoon het toekennen van een stamboekcode met of zonder verwijzing naar het ras.
Toen in 2005 schapenhouders verplicht werden hun dieren twee identieke saniteloormerken in te brengen werd het zinloos onze oude stamboeknummers met Zxxx te behouden. Daarin hadden wij een referentie naar het ras verwerkt. Z100 tot Z299 was voorbehouden aan de Ardense Voskoppen, Z300 tot Z399 was voor de kwekers van Entre-Sambre-et-Meuse schapen, Z400 tot Z499 was alleen voor de Houtlanders, …… Z900 tot Z999 kon alleen gebruikt worden voor kwekers van Vlaamse Schapen. Linda, jouw stamboeknummer was toen Z194.

In 2005 hebben wij in overleg met KHV en na lang onderhandelen met Dierengezondheidszorg Vlaanderen kunnen bekomen dat in de nieuwe (dubbele) saniteloormerken een vaste stamboekcode werd opgenomen, voorbehouden aan stamboekkwekers. Voor deze kwekers volgen de sanitelnummers mekaar in logische volgorde op, ook wanneer men na een, twee jaar een nieuwe reeks saniteloormerken bestelt. De nieuwe nummers zullen gewoon aansluiten op de voorgaande. Aan SLE werden de nummers uit de reeks 7000 voorbehouden. Zo heb jij nu 7921 als vaste stamboekcode. Daarin zit inderdaad geen verwijzing meer naar het feit dat je Ardense Voskoppen kweekt. Bij de ontwikkeling van het “stamboek on line” programma hebben wij gebruik gemaakt van die stamboekcode om de kwekers toe te laten, de lammeren die bij hen worden geboren en met sanitelnummers met de eigen stamboekcode werden gemerkt, zelf in te schrijven in het stamboek. Meer was niet mogelijk en dan nog hebben SLE en KHV aan DGZ een substantieel bedrag betaald als ontwikkelingskosten voor de integratie van een vaste stamboekcode in het saniteloormerk.

Voor kwekers van Ouessantschapen was dit systeem helaas niet mogelijk. Dieren van dit ras hebben kleinere oren en worden ge?Ødentificeerd met kleinere saniteloormerken. Dit geldt ook voor Soayschapen. De aantallen dieren zijn hier evenwel te klein zodat DGZ niet hetzelfde systeem met vaste stamboekcodes wou opzetten voor deze speciale saniteloormerken. Die oormerken worden door de fabrikant ineens in grotere aantallen aangemaakt en de fokkers krijgen hun saniteloormerken gewoon uit voorraad geleverd. SLE heeft dan in samenspraak met BOV, de Belgische Ouessantschapen Vereniging een eigen stamboekcode uitgewerkt waarin de letters OU (van Ouessant) voorkomen. Wanneer je de stamboeknummers van de jongere dieren van dit ras raadpleegt, zal je zien dat ze allemaal starten met 7200 en dit voor alle fokkers. Fokkers van Ouessanten kunnen dus niet zelf hun lammeren invoeren in het stamboek zoals fokkers van andere rassen (ook van Castlemilk Moorit) wel kunnen.
Het was dus het ?©?©n of het ander, maar een paar letters toevoegen aan de stamboekcode om te verwijzen naar het ras is niet mogelijk voor de schapen- en geitenrassen met ‚Äúnormale‚Äù oren.

We kunnen het probleem van de selectie per ras wel op een andere manier oplossen. We werken momenteel trouwens aan een “upgrading” van het Falcoo stamboekprogramma met o.a. toevoeging van een “on line” rammenadviesmodule. We zouden daarin ook de selectiemogelijkheid van fokkers per ras kunnen voorzien. Ik neem het mee naar de volgende vergadering met Falcoo.