SLE > Forum

Forum: Ons Levend Erfgoed

Reageer op dit bericht

 

Ardense voskop <--> Solognote <--> Coburger Fuchschafe
Geschreven door Marc Temmerman op 09/06/2006

Zou graag eens de verschillen tussen deze 3 rassen weten, of zijn het allemaal dezelfde met een andere plaatseljke rasbenaming.
Een paar jaar geleden ben ik naar de Sologne geweest om naar het zusje van onze voskoppen te gaan zien. Voor mij was het duidelijk wat de verschilpunten waren :
- een ander type bruine kleur, nog donkerder
- een mooie V-hals die niet bewold was
- in hun biotoop iets magerder en daardoor ook iets minder vruchtbaar
- de smalste kop van de 3 typen
Echter af en toe kom ik op sites (bvb startpagina schapen nl)over deze 3 rassen en als ik de fotos bekijk, zie ik geen onderscheid tussen deze 3 rassen.
Coburger Fuchschafe heb ik zelf nog niet gezien, behalve op foto. Ik zou denken dat deze de lichtste kleur heb. Ook een iets compacter lichaam.
Tot op heden heb ik in de praktijk dus nergens vergelijkingen tegengekomen tussen deze 3 rassen. Vandaar dan ook mijn vraag.
 

 

Reacties
Geschreven door Staf Van den Bergh op 17/06/2006

Marc,

ik ben eens gaan kijken op de website van de Portland Sheep Breeders in GB http://www.portlandsheep.org.uk/
Waarschijnlijk is de Portland eveneens een van die oude schapenrassen waarvan de oorsprong teruggaat op die oorspronkelijke rassen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika die bruine kop en poten hadden. Zoals op de Portland-website wordt gezegd zouden de Romeinen het tot in GB gebracht kunnen hebben. Van de Romeinen is anderzijds geweten dat zij via selectie tot schapen met witte vacht zijn gekomen. Misschien verklaart dit wel de lichtere bruine kleur van de Portlands ?
 
Geschreven door Marc Temmerman op 17/06/2006

Mijne heren,
ik dank u voor de info en meningen die u mij bezorgd heeft.
Staf, over de Californian Red en de Tunis had ik ook reeds info bekomen. Want van deze eerste is ondertussen ook een heus stamboek aanwezig. Ik hoop dit of volgend jaar eens zo'n kudde te bezoeken in Canada. Via hun stamboekwerking heb ik reeds enkele adressen verzameld.
Nog 1 bijkomende vraag betreffende de voskopkleurige types.
De Portland, heeft deze ook een verwantschap met deze types, of kan het zijn dat deze in het verleden uit een kruising voortkomt. De Kleur is mooi, maar toch wel veel bleker.
Met dank
 
Geschreven door Staf Van den Bergh op 17/06/2006

Dag Marc,
ik ben evenmin kant en klare vergelijkingen tegengekomen tussen de Ardense Voskoppen, Solognotschapen en Coburger Fuchschafe. Ik ben eveneens in de Sologne naar de voskoppen gaan kijken en kan je beschrijving beamen. Wat mij ook opviel was de zeer donker bruine, bijna zwarte kleur van de Solognotlammeren. Het Coburger Fuchschaf is volgens de beschrijving van onze Duitse collegae, uiterlijk zeer sterk gelijkend op onze Ardense Voskop. Maar rammen zouden een uitgesproken nekkrans hebben en kunnen tot 100 kg wegen, wat een stuk zwaarder is dan onze Voskoppen. Ze produceren eveneens meer wol dan de Ardense Voskopschapen.

Voskopschapen stammen waarschijnlijk allemaal af van Afrikaanse schapen die op hun beurt teruggaan op schapen uit het Midden-Oosten. Voor zover mij bekend is het oudste gedocumenteerde schapenras met rosse kop en poten het Awassi-schaap dat door de El-Awas volksstam werd gehouden tussen Tigris en Eufraat en minstens reeds 5000 jaar oud is. Het is een gehoornd schaap met een vetstaart dat ondertussen een productief melkras is geworden en zeer frequent voorkomt in meerdere variaties in het Midden-Oosten. Van hieruit is het vermoedelijk verspreid geraakt via Noord-Afrika waar o.m. het Tunisschaap maar ook het Rode Masa?ɬØschaap rosse kop en poten hebben. Eind 18?Ǭ? eeuw reeds werden Tunisschapen naar de Verenigde Staten ge?ɬ´xporteerd die daar op hun beurt hebben bijgedragen tot het ontstaan van de Californian Red, eveneens een sterk op onze Voskop gelijkend ras.
Via Noord-Afrika zijn de voskopschapen in Europa gekomen waar ze hun vetstaart niet meer nodig hadden. Vermoedelijk eerst in Spanje waar je de ?¢‚Ǩ?ìRaza Roja Levantina?¢‚Ǩ¬ù (rode Levantschaap ), de Roja Bilbilitana (rode Bilbilitana schaap) en de Roja Mallorquina (rode Marjorca schaap) vindt. Van Spanje naar Frankrijk is niet ver en kom je al snel bij het Sologneschaap terecht. Van Sologne naar de Belgisch/Franse Ardennen en de Eifel is eveneens maar een boogscheut en kom je uit bij onze Ardense Voskop, die oorspronkelijk zowel in de Belgische als in de Luxemburgse en in de Franse Ardennen voorkwam en bij het Eifeler en het Coburger Fuchschaf in Duitsland. In Luxemburg werd de Ardense Voskop ?¢‚Ǩ?ìIslinger?¢‚Ǩ¬ù of Eisling?¢‚Ǩ¬ù genoemd. De Belgische, Frans-Ardense en Luxemburgse voskoppen behoren m.i. tot hetzelfde ras. Dat zou ook het geval kunnen zijn voor het Duitse Eifeler Fuchschaf, dat nagenoeg identiek is aan het Ardense schaap. De kudde Voskoppen waarmee SLE-lid Marc Morren de Hoge Venen begraast, stamt af van Eifeler Fuchschafe en is ingeschreven in ons stamboek. Ook in Zwiterland, Oostenrijk en Noord-Itali?ɬ´ heb je voskopachtige schapen, meestal met afhangende oren (Braunes Bergschaf Fuchsfarbenes Engadiner Schaf, Brognola Testa Ross). Wanneer je op ?¢‚Ǩ?ìGoogle?¢‚Ǩ¬ù ?ɬ©?ɬ©n van de voskop-schapenrassen intikt, krijg je meestal meteen foto en beschrijving.
 
Geschreven door Dries De Rudder op 15/06/2006

Beste Pieter,

Wat je zegt is zeker juist: genetische verwantschap is niet de enige paramter in het onderscheid tussen rassen. Historische, geografische en andere factoren zijn vaak zelfs belangrijker (in mijn ogen toch), gezien door de industrialisatie van de fokkerij reeds veel genetische diversiteit verloren is gegaan. Ook al mag je daarin dan weer niet te ver gaan; een andere oogkleur is maar zelden voldoende om over een ander ras te spreken...

Ik ben de laatste tijd regelmatig bezig met de geschiedenis van onze rundveerassen en dat is best boeiend. Op basis van die geschiedenis kan je inderdaad heel duidelijk verschillende rassen gaan onderscheiden. Anderzijds vind je er ook verbanden tussen rassen terug. Toch verdedig ik ook het genetisch onderzoek. Genetische verwantschap tussen rassen is meer bepaald voor stamboekwerking h?ɬ©?ɬ©l erg belangrijk. Je kan mijn inziens pas een goed fokprogramma opbouwen als je je kan baseren op genetische afstamming en verwantschap van dieren.

We komen weer tot het feit dat een te ?ɬ©?ɬ©nzijdige blik nooit goed is. Zoals zo dikwijls moet er ook bij het onderscheiden van rassen rekening gehouden worden met verschillende parameters: geografische, historische, fenotypische, genotypische etc...
 
Geschreven door pieter op 15/06/2006

Beste,

Geeft het artikel van Bob Restiaen geen analoog voorbeeld voor de Vlaamse geitenrassen ? Het hoeft toch niet te zijn, dat omwille van gelijkaardige exterieurkenmerken, een 'ras' niet apart kan beschouwd worden omwille van specifieke 'geografische' kenmerken. Of zelfs puur op basis van 'historische' bronnen, die een specifiek 'ras' of 'variant' vermelden van een bepaald ras in een bepaalde streek.
 
Geschreven door Dries De Rudder op 13/06/2006

Beste Marc,

Ik ben niet echt thuis in schapen en zeker niet in de verwantschap tussen verschillende rassen.

Kan het hier om een 'familie'-rassen gaan? Een aantal rassen, verspreid over verschillende streken, die sterk op elkaar lijken, zowel wat exterieur als wat eigenschappen betreft.
Bij het rundvee treft je zoiets aan bij bv. ons Kempens Rood-bont ras. Daar heeft Karel Thurman dit jaar nog in zijn thesis aangetoont dat het Kempens Rood-bonte ras en het Nederlandse MRIJ genetisch gezien bijna niet meer onderscheiden kunnen worden. Dit kan verschillende oorzaken hebben, Karel spreekt o.a. over het inkruisen van MRIJ-stieren in onze rood-bonte runderen voor de verbetering ervan.

Een tweede voorbeeld uit de rundveewereld is het West-Vlaams rode ras. Dat ras heeft een broertje/zusje in Noord-Frankrijk: het Casselvee.

Het is dus niet onmogelijk dat het hier over een aantal rassen gaat die h?ɬ©?ɬ©l nauw verbonden zijn met elkaar. Al is uiterlijk all?ɬ©?ɬ©n niet voldoende om daarover een uitspraak te doen. Ik ben zeker ook niet voldoende thuis in de schapenwereld om een antwoord te geven specifiek op jouw vraag.