SLE > Forum

Forum: Ons Levend Erfgoed

Reageer op dit bericht

 

levend erfgoed park
Geschreven door lieven op 03/06/2006

Beste mensen,

gisteren ben ik na lange tijd nog eens langsgeweest op het levend erfgoed park in puyenbroeck, oost-vlaanderen. Ik dacht dat na 2 jaar wachten, dat de konijnen er eindelijk zouden zijn; naar aanleiding van een vermelding in het boekje van de konijnenvereniging 'belgisch raskonijn' waar nogal sarcastisch werd verwezen naar het grote plakaat in het midden van het dierenpark waar 'de blauwe van dendermonde' wordt vermeld.

Ik trof, tot mijn grote spijt, geen konijnen aan, behalve dan de jaarlijkse invasie van wilde konijnen, die trouwens bijna de enige dierenpopulatie nog schijnen te vormen in het dierenpark, na een paar schapen die bovendien nog op een veel te kleine ruimte bijeengepakt staan en aan de afsluiting staan te smeken voor eten. Naast schapen trof ik ook 4 koeien aan, 2, jawel 2! duiven, geitjes, en een serieus gedecimeerde populatie bambi's(de keiharde verslaving van elke dierenpark-puyenbroeckganger).

Beste levend-erfgoed-leden, toen ik drie jaar geleden las dat het dierenpark in puyenbroeck een nieuwe bestemming kreeg(bovendien een zeer belangrijke culturele bestemming), was ik zeer verheugd, omdat ik dacht dat het dierenpark nu wel het ergste achter de rug zou hebben (met totaal verwaarloosde lynxen en koningsfazanten die doelloos rondzwerfden in een vervuilde kooi)

Het treft mij diep in het hart dat na zoveel motivatie van een grote groep mensen met een hart voor de authentieke dieren, het park na twee jaar van heropbouw er nauwelijks op vooruit is gegaan.
Waar zijn deze dieren? Zijn ze in de winterverblijven, zijn ze opgehokt voor de vogelgriep? Waar blijven de konijnen?

Ik wil niemand met de vinger wijzen, maar dit kan volgens mij echt niet, er moet dringend ingegrepen worden omdat het park een onschatbare functie heeft in de promotie van de authentieke rassen naar het grote publiek toe. Ik vraag mij af of de leden weten hoe de toestand in het park nu is, wat er in de toekomst aan gedaan zal worden.
 

 

Reacties
Geschreven door jan zwaenepoel op 27/02/2009

Even een oude discussie vanonder het stof halen;-)
Ik was deze week in het erfgoedpark en was aangenaam verrast.
De meeste dieren zagen er gezond uit en hadden voldoende ruimte.
Prima initiatief !
 
Geschreven door Bob Restiaen op 04/06/2006

Er zijn in het park naast de paarden, koeien, dwerggeiten enz. : 78 schapen (9 rassen), 27 geiten (2 rassen), 8 ganzen, 12 eenden, 3 kalkoenen en 56 kippen (15 rassen).
Dus de dieren zijn er, maar er ontbreken inderdaad rassen. Zo zijn er (zo goed als) geen konijnen, door een gebrek aan aangepaste infrastructuur. Door de ophokplicht is ook het aantal geschikte verblijven voor hoenders drastisch gedaald. Het lijkt me evident dat we het welzijn van de dieren voorop stellen en het aantal dieren aanpassen aan de beschikbare hokken en niet beginnen prullen met overbevolkte kooien.
En de dieren stellen het goed. Ze worden en door ons opgevolgd EN op heel regelmatige basis (minstens maandelijks) door een veearts. Ze krijgen aangepast voedsel en in de juiste hoeveelheden. Overvoederen is al even nefast als 'te weinig'.
Als er problemen zijn - en die zijn er bij die hoeveelheden dieren spijtig genoeg regelmatig dan wordt er heel kort op de bal gespeeld om het probleem op te lossen. Ook al lijkt dat niet altijd zo : vorig jaar hadden we een koe met uierontsteking en de veearts had beslist om het aangetaste uiergedeelte medisch begeleid te laten afsterven. Stuurt ?ɬ©?ɬ©n of andere id?¢‚Ǩ¬¶. ons toch wel 'dierenwelzijn' en de politie op de hals zeker omdat het dier zogezegd niet verzorgd was. Onnodig om de gemoedstoestand weer te geven van de Puyenbroeck-medewerker die bijna zijn bed gemaakt had bij het dier.
En in een park is het zelden goed. Als we de dieren verspreid zetten is het niet goed want niemand vindt ze terug en dan zijn er geen (want wat ik niet zie, bestaat niet nietwaar?). Zetten we ze kort bij elkaar dan is het niet goed want dan hebben ze niet voldoende ruimte. Laten we ze wennen aan mensen (en afkomen op "snoep") dan is het niet goed want "dan hebben ze honger". Wat moeten al die arme dieren in de zoo toch een honger hebben om zo te staan bedelen. Wanneer we ze niet gewennen aan mensen dan is het ook niet goed want dan staan ze aan de andere kant van de weide en kan niemand ze zien.
Waarom is de infrastructuur nog niet aangepast ? Puyenbroeck is niet van ons, het is een provinciedomein, dus alles moet gedaan worden door de Provincie. En wij hebben ook niet de zeer ruime budgetten die voor een aanpassing vereist zijn. En Puyenbroeck ligt in een beschermd natuurgebied waar je niet zo maar wat koterij bij elkaar mag zetten. Een nieuwe infrastructuur op poten zetten vereist het passeren langs alle mogelijke en onmogelijke instanties, daarna moeten de budgetten vrijgemaakt worden, aanbestedingen, enz.. Wie dit op 2 jaar rond krijgt mag zich melden. En dan zwijgen we nog van de politieke prioriteiten.
En zelfs de dierenverzorging ligt niet zo simpel. Puyenbroeck ligt in risicogebied, dus daar gelden heel strenge sanitaire maatregelen. De verzorgers mogen enkel met beschermkledij bij de dieren en bezoekers worden niet toegelaten in de kooien. Zelfs voor ons is het niet evident om in de kooien te gaan. Je kan discussi?ɬ´ren over de zin of onzin van deze maatregelen, maar ze zijn wat ze zijn (en opgelegd door de overheid) en we moeten er ons aan houden.
Afgezien daarvan ben ik zelf ook geen voorstander om iedereen (of occasionele helpers) zo maar toegang te geven tot de kooien wegens de mogelijke insleep van ziekten. Het risico is veel te groot en het resultaat kan rampzalig zijn. Het ligt in het geheel niet simpel om "helpers" te gebruiken in Puyenbroeck, zelfs niet indien het mensen zouden zijn 'met verstand van dieren'.
En ik wens nogmaals de mensen van Puyenbroeck een pluim te geven voor hun inzet. Het is tenslotte 'maar' hun werk, maar voor een aantal onder hen is het veel meer dan dat. Ze zetten zich met hart en ziel in voor de dieren. Indien dit niet zo zou zijn: dan zou het pas een echte ramp zijn.
Dit neemt niet weg dat SLE geen extra vrijwilligers kan gebruiken. We komen handen te kort. Door de afschermplicht kunnen bv. geen kuikens meer opgekweekt worden in Puyenbroeck. Waar zijn de vrijwilligers? Spijtig genoeg te laat voor dit jaar, maar volgend jaar blijft de behoefte even groot. Wie wil meewerken aan de Levend Erfgoed Expo (waar we nu reeds meer dan 50 man/vouw) inzetten?
Daarnaast ben ik altijd bereid om een rondleiding te geven in Puyenbroeck, dan zal ik tonen waar de dieren zitten. Dan zal ik tonen hoe het met de gezondheid van de dieren gesteld is. Voorzie wel voldoende tijd, want het wordt een fikse wandeling. Laat de reacties maar komen.
Bob Restiaen.
 
Geschreven door Jan Martens op 04/06/2006

Beste Lieven,

Ik kan je ook melden dat er een motivatienota wordt voorbereid door de SLE over de werking van het LEP. Zoals je weet staan de verkiezingen voor de deur en we hopen van ganser harte dat er een Oost-Vlaams beleid aan het bewind komt dat de waarde van het Erfgoed Park naar waarde weet te schatten en er dus ook de nodige middelen voor voorziet zodat een infrastructuur en personeelsbestand kan opgebouwd worden die voldoet. Voor de veestapel, de vorming en de informatie zorgt SLE. Het ene kan niet zonder het andere.En ... SLE kan steeds helpende handen gebruiken.
 
Geschreven door Emmanuel op 04/06/2006

Beste SLE,

Vandaag fietste ik met vrouw en kroost door het provinciaal domein en dus ook door het Levend Erfgoed Park.
Het verwondert mij (als leek weliswaar) in dit topic te lezen dat het aanbod zwaar tegenvalt. Ik vind net dat er een heel mooi palet aan inheemse dieren te vinden is. Ook de grote borden met duidelijke uitleg waren ok. Mijn oudste dochter, zeven jaar, had niet veel moeite ze te lezen en zal zodoende wel i?ɬ©ts onthouden van onze uitstap. Ik meng mij hier niet in discussie's onder kenners en/of freaks maar ik durf te stellen dat men misschien eens moet toetsen wat de neutrale (leek) bezoeker van het erfgoed park vind.
Als ik, zoals deze namiddag bij een weide met een prachtige pauw, een jongetje hoor vragen aan zijn vader "wat dat beest-met-blauw is", denk ik dat de SLE alvast ?ɬ©?ɬ©n punt scoorde.
Natuurlijk kan alles altijd beter. Mijn vraag aan sommigen is dan: wie gaat het doen?

Nee, wat ons gezin betreft is dit park een schitterend stukje natuur-educatie waar geen dvd tegenop kan.

Groeten uit Heusden-Destelbergen,
Emmanuel.
 
Geschreven door lieven op 04/06/2006

Beste Mr Martens

Uw nogal scherpe kritiek op mijn 'sarcastische opmerkingen' duidt er misschien op dat u uzelf en uw organisatie aangevallen voelt door mijn uitlatingen, indien dat zo is verontschuldig ik mij, en druk ik u op het hart dat mijn mail niet bedoelt was het park, of zijn medewerkers af te breken. Integendeel. Ik heb mij er ook niet aan g?ɬ´ergerd dat er wilde konijnen rondliepen of dat de bambi's aan het verdwijnen waren, deze opmerkingen waren louter ironisch.

Uw kritiek op de konijnenvereniging is terecht, en sluit aan bij mijn gedacht dat ze beter mee zouden helpen met die konijnen in het park te krijgen.
Maar u maakt toch een fout als ik de schapen, de koeien, en alle andere dieren minderwaardig vind aan 'konijnen', dat is geenszins zo.

Ik was heel blij met het park zoals het vorig jaar in opbouw was, mijn vrees was alleen de vrijdag dat na een hoop investeringen in infrastructuur het park terug in zijn kinderziekten beland was.

U heeft gelijk als u zegt dat ik geen idee heb van de moeilijkheden waarmee de organisatoren kampen, zeer zeker, maar dit is de indruk van een bezoeker, zoals er velen zullen zijn.

Verder wil ik nogmaals aandringen op het feit dat ik het SLE een warm hart toedraag, het was met de beste intentie's dat ik dit bericht publiceerde. Het is mijn uitdrukkelijke wens constructief mee te helpen.
 
Geschreven door Jan Martens op 04/06/2006

Lieven,

Twee jaar is - wanneer men met vrijwilligers, administraties, NUL euro subsidies en overheden die steeds nieuwe kosten en regels opleggen - niet lang.
Wie de evolutie van het Levend Erfgoed Park wat van dichterbij volgde moet toeggeven dat het een groeiend, verbeterend verhaal is. Ook wij hebben moeten ervaren dat het niet al goud is wat blinkt en waarheid en intentie soms ver uit elkaar liggen.

Ik denk niet dat de konijnenvereniging 'Belgisch raskonijn' sarcastisch moet verwijzen naar ons infobord wanneer we weten dat zij er in slaagden om al onze konijnenrassen, na meer dan 100 jaar werking, bijna allemaal op de 'bedreigde lijst' te krijgen. Voor een vereniging die als bestaansreden opgeeft 'het promoten en fokken van de Belgische konijnenrassen' vinden wij dergelijke afbrekende kritiek volledig in de lijn met wat 'fokkersnijd' kan genoemd worden.

De centen die SLE betaalde omdat deze konijnenvereniging 'zou willen' haar konijnenrassen promoten op de Levend Erfgoed Expo (vorig jaar 5000 bezoekers) hadden we misschien beter ge?ɬØnvesteerd in konijnenverblijven in het park.

De jaarlijkse invasie van wilde konijnen is volledig te begrijpen wanneer je zou weten dat Puyenbroeck het grootste provinciaal domein in Belgi?ɬ´ is en bovendien natuurgebied. Anderzijds weten we zeker dat er regelmatig gejaagd wordt om de wilde konijnenpopulatie enigszins - in de mate van het mogelijke - onder controle te houden.

Wat de dierenpopulatie betreft: het is geen zoo, maar een park. Dit betekent dat de dieren verspreid zitten in het park. Gezien je uitspraak 'een paar schapen' durven we er echt aan te twijfelen of je wel het volledige dierenpark bezocht: naast de vier runderrassen zijn de drie paardenrassen, alle negen schapenrassen en de twee geitenrassen in het domein aanwezig.

Het pluimveebestand - dat afgebouwd werd vanwege de vogelgriepmaatregelen en omdat Puyenbroeck in gevoelig gebied ligt - is opgehokt omdat er heel binnenkort zal gewerkt worden aan nieuwe verblijven die toekomstige 'ophokmaatregelen' beter moeten kunnen doorstaan.

De gedecimeerde populatie bambi's verdwijnt volledig aangezien dit niets vandoen heeft met de Levend Erfgoedproblematiek en is een restant van de vorige eigenaar.

Beste Lieven,
Je schijnt te vergeten dat SLE nog volledig draait op vrijwilligers en voor het Levend Erfgoed Park NUL euro subsidie ontvangt. Na twee jaar is het dierenpark er wel degelijk op vooruit gegaan. Dat er ondertussen een vogelgriepgekte was, daar kan niemand aan doen. De dieren zijn echter gezond en worden verzorgd. Je betoog toont echter ook duidelijk aan dat je de inspanning die het kost om runderen, paarden en schapen te houden en te tonen, totaal ondergeschikt acht aan 'de konijnen'.

SLE was echter van oordeel dat door het bestaan van een goed werkende speciaalclub voor de lokale konijnenrassen het tonen van konijnen minder prioritair was. Blijkbaar moeten we onze visie herzien.

Op je vraag of de leden weten hoe de toestand in het park nu is en wat er in de toekomst aan gedaan zal worden, kunnen we antwoorden dat we nog nooit een helpende hand hebben geweigerd. Het houden van een dierenpark is echter geen sinecure, zeker wanneer de middelen en mankracht beperkt zijn. SLE is echter van oordeel dat we beter aan zo'n opbouwend verhaal werken dan dat er geen dieren meer in Puyenbroeck zouden gehouden worden - want d?É t is het alternatief.

Met "nogal sarcastische vermeldingen" beheer je geen dierenpark.
Of hebben dergelijke schrijfsels net als doel het project in een minder gunstig daglicht te plaatsen?
 
Geschreven door lieven op 04/06/2006

Ik weet niet of de verzorging van al deze dieren nu in handen is van mensen van het sle of verzorgers van puyenbroeck. Ik heb allesinds ooit eens een mail gestuurd of ik kon helpen bij het verzorgen van dieren in de grote vakantie, en ik heb geen reactie gekregen.

Ik denk dat veel mensen die betrokken zijn bij het conserveren van levend erfgoed betrokken zijn in gespecialiseerde verenigingen, zoals de vereniging voor belgische raskonijnen toch wel een tweehondertal leden telt, maar blijkbaar weinig betrokken is bij het ontwikkelen van een konijnenafdeling in het erfgoed-park, waarschijnlijk omdat de infrastructuur nog steeds niet geleverd is, maar toch.

Als er een gebrek is aan liquiditeiten, en dat kan ik best begrijpen, dan moeten we rekenen op de overgave van mensen om zich vrijwillig ter beschikking te stellen om in de drukkere seizoenen een handje bij te steken. Als ik zie hoe organisaties als JNM jongeren kunnen motiveren om in het heidebos dergerlijk natuurbehoudswerk te verichten, dan denk ik dat zoiets in puyenbroeck perfect mogelijk is. Misschien aan het SLE om een "noodkreet" te lanceren en mensen aan het werk te zetten.

Misschien een brainstorm-opdracht voor volgende vergaderingen, om zowel het geld als het arbeidsintensieve probleem aan te pakken, misschien moet men eens denken aan een oproep op de erfgoed dag in augustus, maar een dierenpark zonder dieren is natuurlijk weinig reclame...
 
Geschreven door Koen Pille op 03/06/2006

Dag Lieven,

Ik kan enkel uw hele verhaal bevestigen. De voorbije twee jaar heb ik af en toe eens \\\'tussen de soep en de patatten\\\' aangegeven dat de dieren het allesbehalve goed stellen. Ik wil er wel op wijzen dat die \\\"grote\\\" groep van SLE slechts uit een paar actieve mensen bestaat. Het is niet zoals in Nederland (Stichting Zeldzame Huisdierrassen) dat er rond elk ras tientallen mensen werken. SLE wordt gedragen door een handvol mensen. Daarmee wil ik de situatie niet goedpraten! Het wordt inderdaad de hoogste tijd dat er iemand (van SLE) met de nodige kennis ter zake, qua praktijk poten aan zijn lijf heeft en op een diervriendelijke manier in het Provinciaal domein werkt. Financieel is dit echter momenteel waarschijnlijk nog niet haalbaar, al hebben de dieren in het park hier geen boodschap aan...