SLE > Forum

Forum: Ons Levend Erfgoed

Reageer op dit bericht

 

Schapenstal
Geschreven door Dimi en Ineke op 28/01/2010

Ik heb 6 ooien en 1 ram. Ik zou ze in de winter op stal willen zetten omdat mijn weide niet groot genoeg is om ze er het hele jaar op te laten. Mijn weide is slechts een goede 3000 m¬?. Voorlopig heb ik enkel een schuilhok van 4 ?¥p 8 meter.
Het is helaas landbouwgrond waar ik de stal zou willen plaatsen en dus krijg ik ook geen vergunning, ook niet na vergeefse pogingen. Ik dacht dus om een container te plaatsen die omgebouwd is tot stal, maar dat is ook een probleem, want de firma kan niet tot bij de plaats komen met hun vrachtwagen. Nu zou ik van jullie enkele meningen willen:
- Hoe groot zou de stal moeten zijn voor mijn zeven schapen om ze er een volledige winter in onder te brengen.
- Is er een mogelijkheid om toch een stalling te plaatsen zonder dat er een vergunning voor nodig is?
Hopelijk reageren jullie massaal, want ik weet het niet meer...
 

 

Reacties
Geschreven door Marc Temmerman op 06/03/2010

Heb ooit zo´n boogserre gezien in Schotland. Breedte was ongeveer 6m. Was praktisch ingericht
 
Geschreven door Dimi en Ineke op 06/03/2010

Vooreerst bedankt aan iedereen die reageerde, heb er al heel wat van opgestoken. Onlangs kreeg ik ook het advies van iemand die me zei om een grote boogserre te plaatsen waar beide kanten van open kunnen. In de serre zou ik dan kleine boxen kunnen maken. Volgens die persoon moet een boogserre niet aangevraagd worden doordat het enkel buizen en follie zijn en direct kunnen afgebroken worden. Iemand hier ervaring mee?
 
Geschreven door bart vanrobays op 22/02/2010

Als echt niets wordt toesestaan kan je nog altijd "hout opslaan" en uiteraard afdekken tegen de regen. Lees: 3 muren maken van geklieft hout(wel stevig genoeg als de schapen zich schuren)en golfplaten erop om het " hout" af te dekken.(eventueel kan je nog bussels snoeihout op de platen leggen als afwerking) volgens mij ook een stuk mooier dan een container. Succes!
 
Geschreven door Marc Temmerman op 03/02/2010

Een recentere omzendbrief (2002)(via GOOGLE --> schuilhok bouwen) vind je op volgende site :
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/wetgeving/omzendbrieven/20020125stallen.html
 
Geschreven door Marc Temmerman op 03/02/2010

Schuilhok is steeds toegelaten. Enkel de afmetingen kunnen beperkt zijn tot 3x7 m. (1O jaar terug toch) . Ik heb toen zelf een vergunning aangevraagd voor een schuilhok en bijna dezelfde procedure doorlopen als bij de bouw van een stal. Buren tot op een afstand van £50 m van het perceel moeten aan schrijven over mijn plannen, op de gemeente plannen ter inzage gelaten. Schuilhok laten tekenen door een tekenaar, schets was voldoende. Hierna volgt copy wettekst uit 1997. Waarschijnlijk kan het nu vlotter?
2. SCHUILHOKKEN VOOR DIEREN

1) In de agrarische gebieden kunnen in graasweiden schuilhokken voor grazende dieren opgericht worden. Een schuilhok is een eenvoudige constructie, waarin ?©?©n of meer weidedieren tijdelijk kunnen verblijven. Schuilhokken zijn geenszins uitgerust zoals stallen, die bestemd zijn voor het permanent huisvesten van dieren.

Uit het bouwplan moet duidelijk blijken dat het gaat om een schuilplaats voor dieren tegen de weersomstandigheden en dat het geenszins mag gaan om een constructie die kan gebruikt worden voor verblijf van mensen of permanente stalling van dieren.

Volgende voorwaarden moeten gezamenlijk vervuld zijn :

1. De te bouwen schuilhokken dienen opgericht te worden in graasweiden, welke ruimtelijk ge?Øsoleerd zijn van het bedrijf of de woonplaats van de aanvrager.
2. De aanvrager moet effectief dieren houden, dan wel zijn grond ter beschikking stellen van iemand die effectief dieren houdt.
Hierbij is het zonder belang of de aanvrager al dan niet een volwaardig landbouwbedrijf uitbaat.

3. De op te richten constructie dient ondubbelzinnig alle eigenschappen te vertonen van een schuilhok. Meer in het bijzonder moet dat blijken uit de beperkte afmetingen, de eenvoud van de constructie (met ?©?©n zijde grotendeels of volledig open en ten allen tijde met eenvoudige middelen volledig verwijderbaar) en de gebruikte materialen (bij voorkeur hout).

De omvang van het schuilhok moet ook in verhouding zijn tot de begraasbare oppervlakte en de aard en het aantal dieren waarvoor het bestemd is, zodat ?† priori geen eenduidige afmetingen kunnen vooropgesteld worden.

Bij ieder individueel onderzoek dient in het bijzonder de derde voorwaarde nagegaan worden : in het verleden is vaak gebleken dat gepoogd wordt tuinhuisjes, chalets en weekendverblijven op te richten in daartoe niet bestemde gebieden en welke op het plan voorgesteld worden als schuilhokken.

Daarenboven moet grondig onderzocht worden of het niet gaat om volwaardige stallen. Met andere woorden het schuilhok moet steeds gezien worden als een tijdelijke verblijfsruimte.

Tenslotte moet ook het landschappelijk aspect grondig bekeken worden. Het bewijs zal geleverd worden van een zo goed mogelijke landschappelijke integratie en het gebruik van storende bouwmaterialen is verboden.

Bij de aanvraag kan een beplantingsplan gevraagd worden of kunnen beplantingen opgelegd worden als voorwaarde bij de bouwvergunning, in het bijzonder in de landschappelijk en ecologisch waardevolle agrarische gebieden en de valleigebieden.

Schuilhokken, bestemd voor dieren die op de weide worden gemolken, mogen voorzien zijn van een minimale infrastructuur voor een melkinstallatie, en een zeer beperkte gedeeltelijke bergruimte voor seizoengebonden bijvoedering, stro of hooi.

Het advies van de voor landbouw bevoegde administratie dient ingewonnen om de aanvraag volgens voormelde criteria te beoordelen.

2) In de graasweiden gelegen in groengebieden en in parkgebieden zijn eveneens schuilhokken toegestaan voor zover de begrazing past in het beheer dat voor de bestemming van het betreffende gebied noodzakelijk is.

Het advies van de voor natuur en/of groenbeheer bevoegde administratie moet o.m. de inpasbaarheid in het beheer beoordelen.

3) In de graasweiden gelegen in woongebieden kunnen schuilhokken gedoogd worden. Naast hoger vermelde voorwaarden dienen echter ook de inpasbaarheid van de constructie in de residenti?´le woonomgeving (zowel naar inplanting, afstand t.o.v. bewoning en materiaalgebruik als naar eventuele hinder) in overweging worden genomen bij de beoordeling van een vergunningsaanvraag.

Hoger vermelde algemene voorwaarden blijven van toepassing.
 
Geschreven door Marc Temmerman op 03/02/2010

Als je het goed aanpakt is je schuilhok reeds een stal.
Je hebt 3 vaste wanden en de 4de wand moet open zijn. Zet deze gericht naar het oosten,en sluit deze af met hekkens. Het blijft een open schuilhok, alwaar je je dieren kunt in hokken of zelfs opdelen in 2 delen. Ik zou het hok continu openhouden, laat de dieren zelf beslissen of ze binnen of buiten willen. Een ooi die moet lammeren kun je tijdelijk vastzetten in een deel van je schuilhok. Je hebt geen vloer, maar je kunt er wel stro inbrengen. En voor het hok kun je steeds een verharding plaatsen bvb betontegels van 1m bij 0,5 m, om een modderbrij te vermijden. Ik zou wel geen betonplaat gieten en ook niet in het schuilhok. Om tocht te vermijden, zorg je dat de wind er langs boven (min 2 m boven de grond)vrij in en uit kan. Je kan steeds de open kant gedeeltelijkafschermen in de winter, indien nodig tot bvb 1 m hoogte. Deze zijde blijft steeds open :-)
Creatief omgaan met ....
 
Geschreven door Marc Van Damme op 01/02/2010

Bij mijn weten mag het bouwen van een schuthok (= geen stal) voor dieren in landbouwzone geen probleem zijn, mits het naleven van eventueel door de gemeente opgelegde voorwaarden.(materiaalkeuze, afmetingen, bevloering, lange open zijde, enz.) en er geen andere beperking of verbod is opgelegd via een ruimtelijk uitvoeringsplan, betrekking hebbende op dit gebied.
Bovenstaande is van toepassing op een schuilhok. Voor het bouwen van een stal zal het moeilijk zijn.
Het beste kan men terecht bij de dienst ruimtelijk ordening van de gemeente.
 
Geschreven door Tim Arts op 30/01/2010

volgens het landelijke wetboek ten tijde van Napoleon hebben
alle dieren recht op schuiling

als dit zuiver "landbouwgebied" is mag dit geen probleem zijn en is er enkel een beperking in oppervlakte

ga bij de milieudienst van je gemeente langs
en deze moeten je zeker ten rade kunnen staan
 
Geschreven door Steven op 29/01/2010

Over welk ras gaat het?
Van onze zeldzame rassen zullen de meeste al vlot de winter doorkomen met een open stal/afdak. Dat merk je wel als de schapen kunnen kiezen om buiten of binnen te zijn.

Een ander idee om uw wei te sparen is de dieren buitenloop te geven in een soort pen waar je boomschors of zo instrooit om het proper te houden en zoiet in combinatie met een degelijk afdak.
 
Geschreven door Vandyck Stijn op 28/01/2010

Ik denk dat je stal groot genoeg is voor de 7 schapen.
Ik reken 2 vierkante meter per ooi stalruimte.
Natuurlijk is dit wel juist om de lammerperiode door te komen.
Anders zou ik toch iets ruimer nemen.
Maar uw stal lijkt me toch ruim genoeg om ze enkele maanden in op te sluiten.
Dat is mijn mening.