SLE > Forum

Forum: Ons Levend Erfgoed

Reageer op dit bericht

 

Artikel koekoek
Geschreven door Ruben Boonen op 05/06/2009

Na het lezen van het artikel over de koekoekkleur, toch enkele bemerkingen:

In de eerste plaats heeft koekoek geen "halve-maan-patroon". De tekening is inderdaad niet zo strak en recht als bij gestreept, maar om van "licht gebogen" naar een maansikkel te gaan, is een stap te ver. Er bestaan vele goedgetekende dieren die duidelijk laten zien wat er verlangd wordt. Ook op de detailfoto's bij het artikel kan je duidelijk zien dat het niet om maantjes gaat.

Bij rassen die voornamelijk in koekoek voorkomen (bv het Mechels hoen), zal je nagenoeg nooit te maken hebben met fokonzuivere hanen. De zwarte zijn uiterst zeldzaam bij dit ras en kwalitatief onvoldoende om koekoek "te verbeteren". Omgekeerd daarentegen kunnen koekoekkleurige dieren wel dienen om zwart te verbeteren qua volume, type en overige raskenmerken, al zijn de zwarte dieren uiterst zeldzaam zodat de kans dat je met een effectief fokonzuivere donkerkoekoek zit nagenoeg onbestaande is. Koekoekkleurige hanen uit een kruising zwart x koekoek bij het Mechels hoen verdwijnen best in de pot, aangezien er meer dan voldoende betere rasvertegenwoordigers zijn dan dergelijke dieren en op die manier voorkomen wordt dat fokonzuivere koekoekhanen verspreid geraken. De hennen geven geen problemen gezien het geslachtsgebonden zijn van de koekoekfactor, al zullen ook zij kwalitatief moeten onderdoen en dus ook beter geslacht worden.

Het verschil tussen hanen onderling (en hennen ook uiteraard) zit simpelweg in selectie, zonder dat hier in principe hanen- of hennenfok voor nodig is, laat staan dat er veel fokkers zijn die dit toepassen bij dit ras. Wie streeft naar een correcte tekening bij zowel de hanen als de hennen, zal in principe voldoende goede hennen en hanen kunnen fokken. Compensatiefok wordt soms aangeraden, maar het beste is uiteraard een zeer goed dier (ZG kleur en tekening) tegen een ZG dier zetten.

De opmerking dat de tekening van de hen mee gaat van moeder op dochter lijkt me ook fout, aangezien dit zou betekenen dat je uit een donkere hen geen lichte hennen zou kunnen fokken. Parentale imprinting zou kunnen, maar de praktijk wijst echter uit dat zelfs uit 3 te donkere hennen (hier Aarschotse weliswaar) toch dieren kunnen komen met een lichtere tekening.

"SLE gaat er vanuit dat onze oude, historische rassen een dergelijke ingewikkelde fokmethode niet nodig hebben", maar hoeveel topfokkers passen het fokken met hanen- en hennenfoktomen toe? Verder ook de vraag of "Jan Modaal" ook effectief wakker ligt van de koekoekkleur op zijn eigengefokte dieren, laat staan dat het een invloed zou hebben op de liefhebbers, die vaak de correcte naam van het ras nog niet kennen of de meest typische raskenmerken. De talloze foute foto's en dieren bewijzen hier genoeg dat "Jan Modaal" een koekoek zilverhalzig dier van 2,5 kg en zonder pootbevedering ook - helaas - "Mechelse koekoek" durft noemen. Wanneer we kijken naar de offici?´le aantallen van 2008, zien we dat de Mechelse (hoen + kalkoenkop) het populairste Belgisch groothoen is en na de Antwerpse en de Ukkelse het derde populairste Belgisch ras. De vraag is uiteraard of deze "Mechelse" allemaal voldoen aan een minimaal aantal raskenmerken (zie foutieve benaming enkele zinnen hoger), waardoor het voor het ras interessanter zou zijn dat de mensen weten waar ze op moeten letten om te weten dat ze "een echte Mechelse" hebben. Op die manier zullen rastypische dieren meer verspreid geraken.
 

 

Reacties
Geschreven door Ruben Boonen op 22/06/2009

Beste Jan,

Blijkbaar haal je er een andere "toon" uit dan werkelijk bedoeld was en zie je mijn opmerking als kritiek van "de concurrent", de "grote boze tentoonstellingsfokker". Ik zie onze twee verenigingen(of 3 verenigingen als je de VPBN er ook nog bij neemt) eerder als aanvullend voor mekaar en ben om die reden al enige tijd lid van deze organisaties. Zoals je wel weet, fok ik ook rassen die ik als "tentoonstellingsfokker" beter niet zou fokken, maar omwille van SLE-gedachtengoed toch in de hokken houd (met als belangrijkste voorbeeld: de Gele van Mehaigne met al zijn rasspecifieke problemen) en probeer om die reden ook elk jaar een mooi aantal dieren op de SLE-dag aan de man te brengen, in de hoop zo eindelijk medestanders te vinden in de strijd om bepaalde rassen een stapje verder van de afgrond te krijgen. Helaas nagenoeg steeds zonder succes, want het daaropvolgend jaar zijn we weer alleen...

Ik vind het dan ook jammer om in nagenoeg elk artikel van de neerhofdierenwerkgroep te moeten lezen hoe slecht de tentoonstellers, standaarden,... zijn voor het in stand houden van het ras, terwijl bepaalde rassen vaak net hierdoor nog bestaan of nieuw leven ingeblazen zijn. Meer nog, wanneer iemand op zoek is naar dergelijke rassen kan men vaak niet anders dan aankloppen bij tentoonstellingsfokkers, want bij een huis-tuin-keuken-kippenliefhebber zal je meestal niet aan voldoende dieren geraken, als je ze al weet te vinden. En dan ga ik nog niet in op het feit dat “mijn benadering die doet afhaken” (ik vermoed dat je hiermee doelt op tentoonstellingen/keuringen en niet mijn overtuiging om zeldzame Belgische rassen te fokken? Iets wat trouwens in schril contrast staat met het idee dat “ideaalfokkers in jullie wedstrijden naar de eerste prijs dingen”, want dan begin je niet met de rassen die hier in de hokken zit) in contrast staat met het groeiend aantal leden van het VIV, of het feit dat dankzij een aantal fokkers bepaalde nagenoeg verdwenen rassen terug in Vlaanderen te vinden zijn (weeral: de Gele van Mehaigne, weliswaar een Waals ras…) en dat het net een aantal tentoonstellingsfokkers zijn die op de jaarlijkse SLE-dag het overgrote deel van de neerhofdieren aanslepen en bijgevolg in belangrijke mate bijdragen tot het succes van deze dag, … Iets meer nuancering in die richting zou dus mooi zijn.

Je zegt hier dat er geen fouten in het artikel staan, maar als je mijn opmerkingen hoger leest, zal je merken dat er toch een paar onjuistheden in staan. Bekijk de dieren van je zoon een keer, dan zal je zien dat het geen halve-maan-patroon is, maar een onregelmatige streeptekening. De opmerking dat de kleur via de hennen wordt doorgegeven klopt ook niet (altijd?), zie beschreven ervaring, weliswaar nog maar beperkt, want het eerste jaar dat ik koekoek(-goudhalzig) fok.
Dit heeft dus niets te maken met "mijn" vereniging (ik vermoed dat je het niet over mijn SLE-lidmaatschap hier hebt?), maar gewoon met de realiteit zoals die in het eigen kippenhok is ondervonden. De waarheid zit in de dieren en hun afstammelingen, dus kijk daar een keer naar...

Wanneer ik het in deze context over betere rasvertegenwoordigers heb (bv bij koekoek hanen uit koekoek x zwart), dan gaat dat niet over kamfouten of matige koekoektekening of andere details waar bij tentoonstellingsfok op gelet wordt en waar de meeste SLE-leden inderdaad geen belang aan hechten. De -uiterst zeldzame- zwarte Mechelse missen daarentegen het volume waarvoor de Mechelse als uitstekende vleeskip gekend staat. Zwart x koekoek zal dieren geven die er tussenin zitten, wat wil zeggen dat de koekoeks hieruit al iets meer volume zullen hebben (dankzij de koekoek-ouder, eventueel wat heterosis), dus inderdaad een Mechelse, maar het kan "meer Mechels", in dit geval letterlijk meer qua kilo's dan.

Ivm die zin over Jan Modaal: zoals je waarschijnlijk gelezen hebt, staat er nog een zin tussen, namelijk de vraag of de gemiddelde houder van Mechelse hoenders wel wakker ligt van een "goede" (wat dit is, laten we in het midden) koekoektekening, eigenlijk het standpunt van verschillende SLE-(bestuurs)-leden dus. Vandaar dat ik aanhaal dat veel mensen hier (lees als: in soortgelijke discussies, op de markten, ...) vaak d?©nken dat ze Mechelse hoenders hebben, terwijl het om bv een legkip met een koekoekfactor gaat. Je kan je dus afvragen tot welk publiek dit artikel zich richt: zij die zich geen bal aantrekken van het al dan niet (standaardmatig) goed zijn van de koekoektekening, type, voetbevedering, kam (ik heb al foto's van "Mechelse" gezien waar een Engelse Leghornhaan jaloers op zou zijn),..., maar die hebben er geen boodschap aan, aangezien zij het gewoon doen voor de culturele en organoleptische waarde. OF een meer technisch artikel voor zij die w?©l eens een keer naar hun koekoektekening willen kijken, die wel enige vorm van selectie wensen toe te passen. In dit geval dient de gegeven info zeker correct te zijn, maar *zie hoger* en vandaar mijn aanvulling.

Dat in de Ark de zienswijze van SLE onderschreven wordt lijkt me niet meer dan normaal en inderdaad, het VIV heeft ook zijn kanalen (waarvan ondergetekende sectie-co??rdinator is voor de hoenders) en die inhoud hoeft zeker niet gelijklopend te zijn. Is het echter niet kleingeestig wanneer we ons binnen zo‚Äôn relatief klein domein bevinden, zowel qua aantal dieren als qua aantal ge?Ønteresseerden, om krampachtig te blijven vasthouden aan ‚Äúuw vereniging‚Äù en ‚Äúuw benadering‚Äù in plaats van een gezonde kruisbestuiving te laten plaatsvinden?
 
Geschreven door Jan Martens op 06/06/2009

Dag Ruben,

We zijn verheugd dat je De Ark zo snel en grondig leest.

De toon van je bericht is je ook eigen maar eigenlijk alleen van toepassing op de perfecte ideaalfokkers die in jullie wedstrijden naar de eerste prijs dingen.

SLE wil het houden en kweken van neerhofdieren zo breed mogelijk opentrekken zodat het zoveel mogelijk mensen aanspreekt. Onze artikels worden dan ook met dat doel voor ogen geschreven. Fouten staan er niet in, tenzij je er van uitgaat dat uw vereniging alle wijsheid in pacht heeft en haar wil wet is. We vragen ons daarom ook af waarom je letterlijke citaten laat volgen door een zin als "De talloze foute foto's en dieren bewijzen hier genoeg dat "Jan Modaal" een koekoek zilverhalzig dier van 2,5 kg en zonder pootbevedering ook - helaas - "Mechelse koekoek" durft noemen." In de Ark staan zo geen geen dieren afgebeeld en ook niet op de webstek van SLE waar SLE verantwoordelijk voor is, maar u doet dat wel uitschijnen. Over het woord "fout" kunnen we ook een boom opzetten maar dat doen we dus niet.

In de Ark wordt de zienswijze van SLE beschreven, niet die van een andere vereniging waarvan we veronderstellen dat die ook haar kanalen heeft.

Uw opmerkingen horen thuis op een forum over wedstrijdfokkerij en eigenlijk niet hier omdat we bij SLE er van overtuigd zijn dat uw benadering - die mensen binnen de kortste keren doet afhaken - contraproductief is voor ons Levend Erfgoed. Stellingen en methodes van de wedstrijdfokkerij worden niet door SLE gehuldigd.

Jan Martens, voorzitter SLE