SLE > Forum

Forum: Ons Levend Erfgoed

Reageer op dit bericht

 

blauwtong 2009
Geschreven door luc bruneel op 10/03/2009

Zopas tijdschrift gelezen steunpunt levend erfgoed over vaccinatie blauwtong.
Weeral stellen we vast dat de overheid op alle manieren probeert de kleine schapenhouder te boycotten door niet verlenen van subsidie inenting.
Wie 16 schapen houd wordt wel vergoed.
Dus de kleine hobbyist draait weer op voor de kosten en de veeartsen worden weeral financieel beter door het virus.Ik vrees dat velen niet meer zullen ineten gezien het financieel plaatje.
 

 

Reacties
Geschreven door Steven op 19/02/2010

Ik heb ondertussen ge?Ønformeerd bij het FAVV. Hieronder het antwoord:

"Uitbetalingen voor vaccinaties geregistreerd tussen 1juli 2009 en 15 januari 2010 zullen ongeveer eind maart/begin april plaatsvinden. U zult op voorhand een brief krijgen die al het nodige informatie meedeelt. Nog een beetje geduld dus!"
 
Geschreven door Steven op 02/01/2010

Heeft er al iemand bericht ontvangen ivm. de terugbetaling van de vaccinaties? Of misschien al centen gehad?
 
Geschreven door Staf Van den Bergh op 16/07/2009

SLE is een erkende fokvereniging en bijgevolg betrokken bij de discussies i.v.m. blauwtong in de schoot van het FAVV en van de FOD Volksgezondheid, waar zij de belangen van haar leden verdedigt.

Vaccinatie tegen blauwtong (BTV8) is ook in 2009 verplicht. De subsidie vanwege de overheid is in 2009 beperkter dan in 2008 om de eenvoudige reden dat Europa met minder subsidies over de brug komt en de lasten ten koste van het Belgische Sanitair Fonds Kleine Herkauwers dus groter zijn. Dit fonds is sedert zijn ontstaan deficitair: de uitgaven zijn groter dan de inkomsten o.m. door het laattijdig opstarten van dit fonds en de tussenkomsten die het ondertussen betaalde bij de opruiming van kuddes waar scrapie werd vastgesteld. De tekorten werden in het verleden bijgepast door de sanitaire fondsen van runderen en varkens. Doch dat is verleden tijd.
Bij de berekening van de tussenkomst van het Sanitair Fonds (SF) bij vaccinatie tegen blauwtong in 2009 werd gesteld dat alleen de kwekers die bijdragen betalen aan het SF, kunnen genieten van subsidies. Dat zijn de schapenhouders met meer van 5 ooien. Zij betalen bijdragen aan het sanitair fonds (15 euro plus 0,30 euro per ooi ouder dan 6 maanden).
Er werd verondersteld dat een kweker met 5 volwassen ooien (aan een gemiddelde van 1,6 lammeren per ooi) 8 lammeren plus een fokram = 14 schapen moet laten vaccineren. Deze kweker is geen bijdragen verschuldigd aan het SF maar heeft ook geen recht op een subsidie voor vaccinatie tegen BTV8.
Een kweker met 6 ooien betaalt 15 + 6 x 0,30 = 16,8 euro aan het SF en zal bij dezelfde redenering 6 ooien + 10 lammeren + 1 fokram = 17 schapen te vaccineren hebben en een subsidie krijgen van 17 euro. M.a.w. hij krijgt zijn bijdrage aan het SF terug. Het eindresultaat is bijgevolg hetzelfde als voor de kweker die geen subsidie krijgt voor de vaccinatie. Voor een kweker met meer schapen wordt de balans wel positief.
Men mag evenwel niet vergeten dat het vaccin voor iedereen gratis is maar dat elke schapenhouder wel de kosten van toediening door de dierenarts moet betalen.

PS. Ik heb niets gehoord over mogelijke groei-achterstand bij lammeren als gevolg van vaccinatie tegen BTV8. Wel wordt algemeen aangeraden geen lammeren jonger dan 3-4 maanden te laten vaccineren. Zij hebben nog voldoende antistoffen meegekregen van hun (gevaccineerde) moeder en deze zouden interfereren met het toegediende vaccin.
Volgens mijn dierenarts hebben de klanten die hun dieren vorig jaar lieten vaccineren, dit ook in 2009 gedaan.
 
Geschreven door luc bruneel op 15/07/2009

Volgens verkregen info van beroepslui zou de vaccinatie van lammeren beneden de acht maand een groeiachterstand teweegbrengen.Vandaar dat er heden gewacht wordt met de vaccinatie.
 
Geschreven door provost linda op 04/07/2009

In 2008 nam onze veearts zelf initiatieven om zijn vaccinaties bij schapen te organiseren. Dit jaar hoorden wij tot heden niets van hem. Wij namen bijgevolg zelf contact op met onze veearts en hoorden daar dat er dit jaar helemaal geen vraag is naar vaccineren ! Aangezien wij zelf voorstander zijn om het wel te doen en onze kopers bovendien meestal verkiezen gevaccineerde dieren aan te kopen, worden onze dieren nu eerstdaags gevaccineerd. Is de uitlating 'Er is dit jaar geen vraag naar vaccinatie..' een teken dat er weinig fokkers zullen vaccineren ? Is dit een reactie op de gewijzigde tussenkomst van de overheid of zorgt de voorbije blauwtongloze (of -arme) winter ervoor dat heel wat fokkers de ellende van twee jaar terug vergeten zijn ? Wat zal de overheid doen met fokkers die niet vaccineren, ondanks de verplichting ?
Wij vaccineren in ieder geval wel !!!
 
Geschreven door michel van simaeys op 20/05/2009

aansluitend bij de kop van dit artikel:
Is er dit jaar een blauwtong vaccinatie voorzien?
Waar vind ik daar meer informatie over of neem ik hierbij beter direct contact met de veearts?
 
Geschreven door Guy Vandermaesen op 15/04/2009

Deze organisatie is juist het geschikte intrument om deze "discriminatie" aan te vechten. Doe een verzoekschrift naar de rechtbank ingevolge ongelijke behandeling en wie weet?????? Misschien ook eens de ombudsman proberen.
Guy