SLE > Forum

Forum: Ons Levend Erfgoed

Reageer op dit bericht

 

schapen begraven ???
Geschreven door Vandermaesen op 10/02/2009

jammer maar helaas hebben we soms te maken met het overlijden van een schaap. De mijne zijn al dertien jaar oud en ik houd er rekening mee dat ik er kortelings mee geconfronteerd wordt. Weet iemand of je schapen mag begraven op eigen terrein. En zoja moet ik dat ergens melden. K vind die ophaling door Rendac maar niks (schaap ligt daar dagen langs de weg) en vriendelijk is iets anders als je je aanmeld als hobbyboer.
 

 

Reacties
Geschreven door luc bruneel op 24/02/2009

Dierenwelzijn
* Blauwe Kruis, Oude Stadenstraat 4, 8800 Roeselare 051 211 181

* Dierenbescherming, Menensesteenweg 106, 8940 Wervik 056 315 664

* Dierenbescherming der Leiestreek vzw: Avelgemstraat 186 c, 8550 Zwevegem, 056 755 919

* Folyfoot VZW, Casselrystraat 90, 8790 Waregem 056 611 575
Door de politiediensten van Harelbeke en Deerlijk worden de dieren overgebracht naar dit dierenasiel

* Vogelasielcentrum Beernem 050 79 09 59
Verantwoordelijke Harelbeke: Wijdhagestraat 125

* Al wie dieren kweekt en verkoopt (ook particulier) moet een erkenning bekomen. Deze erkenning moet worden aangevraagd bij de stedelijke Milieudienst (aanvraagformulieren zijn daar te bekomen). De erkenning wordt dan door het Ministerie van Landbouw, op advies van het schepencollege, verleend.

* Het houden van honden is vanaf 5 volwassen dieren trouwens ook meldingsplichtig en vanaf 10 dieren zelfs vergunningsplichtig overeenkomstig de milieuwetgeving (Vlarem). Neem ook hiervoor contact op met de Milieudienst. Zie ook de rubriek "dieren op de openbare weg"

* Een paspoort is verplicht voor elk paard en elke pony: zie de rubriek "dieren op de openbare weg"

* Reptielen: voor het houden ervan moet men zich in regel stellen met de VLAREM-wetgeving. Tot en met dertig dieren dient een melding te gebeuren. Voor meer dan dertig dieren of vanaf ?©?©n gifslang dient een milieuvergunning klasse 2 te worden aangevraagd. De formulieren zijn te verkrijgen bij de Milieudienst.

* Waarheen met je overleden gezelschapsdier?
In Vlaanderen hebben vele gezinnen ?©?©n of meerdere gezelschapsdieren. Het zijn dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren. Tot deze categorie behoren onder meer honden, katten, knaagdieren, kooi- en voli?®revogels, duiven en vissen. Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden, ganzen en fazanten zijn dat ook indien er geen commerci?´le opbrengst aan verbonden is zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden.
Runderen, schapen, (dwerg)gieten, varkens, hangbuikzwijnen en herten zijn landbouwhuisdieren en dus g?©?©n gezelschapsdieren.

Je kan met een overleden gezelschapsdier niet zomaar overal naartoe. Bij voorkeur komt het bij een erkend verwerker terecht. Je kan het begraven in eigen tuin, maar dan moet je met het volgende rekening houden:
- als je gezelschapsdier gestorven is aan een overdraagbare ziekte op mens of dier, dan mag het niet begraven worden;
- indien je overleden gezelschapsdier meer dan 10 kg weegt, dan is het begraven in de tuin niet toegelaten;
- begraven mag alleen in een zanderige grond; in klei- of leemachtige grond vindt er onvoldoende ontbinding plaats;
- het dier moet in een put begraven worden van minstens een halve meter diep; dit voorkomt dat andere dieren het beginnen op te graven; het dier moet wel boven het grondwaterniveau liggen;
- er mogen geen plastic zakken of andere slecht afbreekbare verpakkingen mee de grond in.
Begraven in de tuin in eigenlijk de minst goede oplossing. De reden daarvoor is dat dode dieren voor het leefmilieu bepaalde risico's inhouden. Je overleden dier laten verwerken bij een erkend bedrijf is de meest geschikte oplossing. Erkende ophalers zorgen voor het vervoer. Je moet wel de kosten voor het ophalen vergoeden. Adressen van erkende ophalers van dode gezelschapsdieren vind je op www.ovam.be . In Vlaanderen is een beperkt aantal dierencrematoria en -begraafplaatsen vergund voor het verbranden, begraven en eventueel opslaan van dode gezelschapsdieren. Die lijst vind je eveneens op www.ovam.be of je kan de info opvragen bij de milieudienst.


--------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe identificatieverplichtingen bij schapen en geiten

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ), dienst I&R (Sanitel) staat ten dienste van veehouders en particulieren. Elke houder van schapen, geiten, herten, rundvee, varkens (vanaf 1 stuk) of pluimvee (vanaf 200 stuks) dient zich te laten registreren in Sanitel: www.dgz.be - i&r@dgz.be - DGZ, Deinse Horsweg 1, 9031 Drongen - tel. 070 220 023 - fax 070 220 122

Een nieuwe Europese regelgeving is van kracht op de identificatie en registratie van schapen en geiten. Verordening 21/2004 legt de verplichting op om schapen en geiten die geboren worden vanaf 10 juli 2005 te merken met twee plastieken oormerken, ?©?©n in elk oor. Deze verplichting geldt voor alle fokdieren.

Het bedrijfsregister: Elke houder van schapen, geiten of hertachtigen is nog steeds verplicht om een register bij te houden waarin hij gemerkte dieren, aankopen, verkopen, slachting of sterfte inschrijft.

Vervoersdocument: Wanneer schapen en geiten worden vervoerd, dient de vervoerder een vervoersdocument op te stellen. Het huidig document is het model dat werd vastgelegd naar aanleiding van de mond- en klauwzeercrisis van 2001.

Voor gedetailleerde informatie: DGZ: tel: 070 220 023.
--------------------------------------------------------------------------------Links

•vragen over vogelpest: http://www.favv.be/NL/Dierengezondheid/Vogelpest/Faq.html
•vogelgriep: zie Besmetting
•Huisdier Informatie Punt: www.huisdierinfopunt.be (informatie over gezondheid, verzorging en gedrag van huisdieren)
trefwoorden: Dieren, Dierenasiel, Dierenbescherming