SLE > Forum

Forum: Ons Levend Erfgoed

Reageer op dit bericht

 

couperen
Geschreven door bruneel luc op 06/12/2008

Is couperen van staarten in Belgie nu wel of niet toegestaan, zijn er afwijkingen toegestaan na vraag aan parlement voor enkele rassen ,sedert wanneer is de wet van toepassing als die er is in Belgie .
 

 

Reacties
Geschreven door De Cock Marcel op 08/12/2008

De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren verbiedingrepen op gewervelde dieren met de verwijdering of de beschadiging van gevoelige lichaamsdelen als gevolg.
specifieke ingrepen mogen nog uitgevoerd worden om het dier gemakkelijker of veiliger in te schakelen in de bedrijfsvoering of om de voortplanting van de soort in te perken.Deze ingrepen staan vermeld in de bijlage van het KB van 17 mei 2001 betreffende de toegestane ingrepen bij gewervelde dieren met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort.
Een ander belangrijk principe is dat bij pijnlijke ingrepen steeds verdoving moet worden toegepast.
Sinds 1 oktober 2001 is het KB van 17 mei 2001 van kracht. Ingrepen die niet vermeld staan zijn verboden. Sommige ingrepen moeten op termijn achterwege worden gelaten.Tenzioj de ingreep uitgevoerd werd voor het verbod van kracht was, kunnen dieren met een veboden ingreep niet verhandeld worden of deel nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstijden. Ook niet als de ingreep werd verricht in een land waar dit wel toegestaan is.
Enkele voorbeelden :
Staart amputatie bij rammen is verboen sinds 1 oktober 2001. de ingreep blijft toegestaan bij ooien indien de staart de vulva bedekt.
Het blokstaarten bij paarden is eveneens veboden sinds 1 oktober 2001 evenals het brandmerken.
Bij honden zijn zowel staart amputaties als het couperen van de oren verboden vanaf 1 januari 2006
enkel om strikt medische redenen kan hierop een uitzondering worden toegestaan.zie ook www.health.fgov.be