SLE > Forum

Forum: Ons Levend Erfgoed

Reageer op dit bericht

 

subsidie in stand houden belgisch trekpaard
Geschreven door Gert Van de Voorde op 23/12/2007

Vandaag kreeg ik te horen van een man dat je bij het houden van Belgische trekpaarden, tot ?¢‚Äö¬¨ 1250/jaar subsidie kan krijgen, in het kader van het in stand houden van het Belgische trekpaard. Mijn vraag is of dat dit vandaag nog bestaat. Is het voor alle kleurvari?ɬ´teiten, of enkel voor de zeldzaamste?
 

 

Reacties
Geschreven door steven op 31/12/2007

1250 euro lijkt mij wat veel, 125 misschien.
Zie hieronder...Miscchien eens informeren bij de Vlaams fokkers van het BT.

4 JUNI 1999
Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92 van de Raad van 30 juni 1992

HOOFDSTUK V. - Instandhouding van het ras ?Ǭ´ Belgisch Trekpaard ?Ǭª
Art. 23. De landbouwer die zich verbindt om gedurende ten minste vijf opeenvolgende jaren een in de overeenkomst vastgesteld aantal Belgische trekpaarden te houden kan een jaarlijkse subsidie bekomen van 4 800 frank per paard.
Art. 24. De paarden moeten van het vrouwelijk geslacht zijn, voldoen aan de originele standaard van het ras en ingeschreven zijn in het stamboek bijgehouden door de ?Ǭ´ Koninklijke Maatschappij van het Belgisch Trekpaard ?Ǭª.
Art. 25. De landbouwer doet jaarlijks in de periode van 1 januari tot 31 maart met het in bijlage VIII opgenomen formulier zijn subsidieaanvraag via de ?Ǭ´ VZW Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard ?Ǭª die attesteert of de merries van betrokkene in aanmerking komen voor de subsidie en de aanvraag aan de administratie bezorgt.
Art. 26. De subsidie kan voor het eerst worden aangevraagd in de periode van 1 januari tot 31 maart volgend op het jaar waarin het paard de ouderdom van 2 jaar bereikt.
Art. 27. Voor merries van drie jaar of ouder, dient bij de aanvraag het bewijs gevoegd te worden dat de merrie, in het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, door een hengst werd gedekt die door de ?Ǭ´ Koninklijke Maatschappij van het Belgisch Trekpaard ?Ǭª en het Ministerie van Landbouw tot de openbare dekdienst was toegelaten.
Art. 28. Voor merries van zes jaar of ouder, dient bij de aanvraag het bewijs geleverd dat de merrie de voorbije twee jaren ten minste ?ɬ©?ɬ©n veulen heeft geworpen dat werd verwekt door een hengst, die door de ?Ǭ´ Koninklijke Maatschappij van het Belgisch Trekpaard ?Ǭª en het Ministerie van Landbouw tot de openbare dekdienst was toegelaten op de datum dat de merrie werd gedekt.