SLE > Forum

Forum: Ons Levend Erfgoed

Reageer op dit bericht

 

BTV: Wil men wel vaccineren?
Geschreven door michel Van Simaeys op 03/10/2007

Tot voor kort kon je in de pers lezen dat er geen vaccin beschikbaar was tegen BTV -type 8.

Blijkbaar is men wat voorzichtiger geworden en kan je nu (zie oa "het landbouwleven" van vorige week) lezen dat het vaccin in aanmaak is bij een aantal firma's. Maar wordt er meteen aan toegevoegd: "hoewel vaccineren een direct positief effect heeft is, is het niet zeker of men in 2008 wel zal overgaan tot vaccineren... Vermoedelijk zal het vaccin pas na juni 2008 klaar zijn en zal het dan toch te laat komen..."

Ik vraag me af of men eigenlijk wel bereid is om over te gaan op vaccinatie.
Er wordt immers te veel geschermd met de zogenaamde onbeschikbaarheid van een virus. Iets wat wel handig uitkomt om intussentijd geen beslissing te moeten nemen. Maar opzoekingen op internet leren mij dat het vaccin tegen BTV- type 8 weldegelijk beschikbaar is.(Zuid Africaans labo)

Of zijn er andere elementen die hier een rol spelen?
 

 

Reacties
Geschreven door Pieter op 12/02/2008

Op een symposium in Nederland ben ik door een veearts ernstig gewaarschuwd nooit, maar dan ook nooit Zuid-Afrikaanse middelen te gebruiken.
Je weet niet wat je dan juist aan ernstige ziektes binnenhaald.
 
Geschreven door Staf Van den Bergh op 11/10/2007

Ik was eind september in Itali?ɬ´ voor de jaarvergadering van SAVE. Een dierenarts vertelde daar over de ervaringen met het vaccineren van schapen tegen blauwtong in Zuid-Itali?ɬ´. Zij hebben daar al langer af te rekenen met deze ziekte, weliswaar van een ander serotype. In de beginfase stierven daar heel wat dieren tengevolge van de inenting (met een verzwakt levend virus). Dus beter wat langer werken aan een goed vaccin. Volgens specialisten van ons Federaal Voedselagentschap FAVV is het vaccin tegen BT serotype 8 technisch zo goed als klaar maar dient het uiteraard nog grondig getest te worden en heeft men ook nog de goedkeuring van Europa nodig om het te mogen gebruiken. Men verwacht dat het beschikbaar zal zijn in juni-juli 2008. Vermoedelijk zullen alle schapen- en rundveehouders verplicht worden hun dieren te laten vaccineren.
 
Geschreven door steven op 09/10/2007

Ja circulerend virus is eigenlijk niet helemaal correct. Wat er kan gebeuren is dat je door een verzwakt (maar levend) virus te gebruiken als vaccin, je de ziekte zelf terug kunt invoeren.

De "belofte" is dat er een ge?ɬØnactiveerd vaccin zou zijn tegen juni 2008 en dat zou nog net op tijd zijn. Ik denk dat de bal nu ligt in het kamp van de autoriteiten die kunnen beslissen om snel het gebruik goed te keuren. Normaal duurt het jaren vooraleer men een vaccin goedgekeurt en op de markt laat. Maar misschien zijn er wel specialisten die hier meer over weten.
 
Geschreven door michel van simaeys op 09/10/2007

Wat bedoel je met circulerend virus?
Zou een tijdelijke inenting met een verzwakt vaccin op korte termijn (2008) geen betere oplossing zijn dan te wachten op het uiteindelijke vaccin dat voor 2008 allicht veel te laat zal komen?
 
Geschreven door steven op 03/10/2007

Het Zuid-Afrikaans vaccin is een verzwakt (dus levend) vaccin met als neveneffect een behoorlijke kans dat je circulerend virus introduceert. Dit heeft men in de Middellandse zee regio (Corsica denk ik) kunnen ervaren. Dat is de reden (denk ik) dat de EU dit niet meer wil.