SLE > Forum

Forum: Ons Levend Erfgoed

Reageer op dit bericht

 

wormen bij runderen=?schapenwormen
Geschreven door nic zaman op 30/12/2006

zijn de wormen die voorkomen bij runderen dezelfde als die bij schapen?
Zoja, als je je schapen op een weide laat grazen waar besmetting is met wormen van runderen, na hoeveel tijd zijn deze wormen dan volwassen in je schaap en wanneer moet je dan best ontwormen?
 

 

Reacties
Geschreven door Staf Van den Bergh op 21/02/2007

Dag Nic en Steven. Ik moet mijn wijsheid op dit vlak eveneens uit boeken halen. In het boek "Schapenteelt en Schapeziekten" van Bekedam en Herweijer / Pekelder lees ik dat maagdarmwormen van schapen niet gedijen bij runderen en omgekeerd, wel bij geiten. Hetzelfde geldt voor longwormen. Hier kan dus afwisselend beweiden door runderen en schapen de levenscyclus van deze wormen doorbreken. Nematodirose (wormen van de dunne darm) bij schapen kunnen ook kalveren tot de leeftijd van 6-7 maanden besmetten. Ouder rundvee is nog nauwelijks gevoelig voor deze wormbesmetting. In "Handboek Schapeziekten" van Vellema en De Lange, lees ik dat voor lintwormen, zowel schapen, runderen als varkens tussengastheer kunnen zijn en er bijgevolg voor zorgen dat de levenscyclus van deze wormen wordt verdergezet, ook bij afwisselende beweiding. Bij blaaswormen kunnen eveneens verschillende diersoorten en zelfs de mens optreden als tussengastheer. Hier is afwisselende beweiding evenmin een oplossing. Ook ik zou dit graag bevestigd zien door specialisten ter zake.
 
Geschreven door steven op 30/12/2006

ik lees in ?ɬ©?ɬ©n boek dat de meeste wormen soort-specifiek zijn. Dit zou betekenen dat wormen van runderen meestal niet overgaan op schapen en omgekeerd ook niet. Maar blijkbaar zijn er toch die wel bij beide soorten voorkomen. Maar ik kan niet zo direct vinden welke. Misschien een vraag voor een specialist.
De snelheid van ontwikkelen is vooral een kwestie vocht en temperatuur. In het najaar gaat de ontwikkeling ei-larve-worm heel traag, in de zomer kan het snel gaan (3 weken?).