SLE > Forum

Forum: Ons Levend Erfgoed

Reageer op dit bericht

 

preventie blauwtong ?
Geschreven door michel van simaeys op 24/09/2006

Met argwaan luister ik naar het nieuws en telkemale lijkt de 20 km grens weer uitgebreid te zijn om reden van bijkomende gevallen van de ziekte. Nu al wordt gevreest dat de ziekte latent zal aanwezig zijn en dus komende lente weer de kop zal opsteken. Kunnen we onze zeldzame schapen niet preventief behoeden tegen deze ziekte door middel van vaccinatie? (die ziekte is toch al langer gekend). Ligt dit moeilijk en welke andere zinvolle maatregelen zouden we eventueel kunnen nemen?
 

 

Reacties
Geschreven door Hilde op 09/11/2006

Nu de drager van het blauwtongvirus in onze streken gekend is, is er ook al geweten of het virus al dan niet gemuteerd is? Werd er onderzocht of de beschikbare vaccins wel voldoende immunoreactie opwekken?
 
Geschreven door steven op 30/10/2006

Op de laatste vergadering van de schapenwerkgroep werd ook al geconstateerd dat de ziekte veel minder zuidwaarts gaat. Er werd opgemerkt dat blijkbaar de Ardennen niet zo aantrekkelijk zijn voor de mug.
Of er inderdaad een geografisch verband is weet ik niet.
 
Geschreven door michel van simaeys op 27/10/2006

Is er al enig zicht op waarom het virus in een (ruime) regio juist bij ons toeslaat en bijvoorbeeld niet ten zuiden van Parijs of Frankfurt?
 
Geschreven door pieter op 26/09/2006

Is er iets gekend over resistentie van bepaalde rassen tegen deze ziekte ? Hoe houdt men in de warmere landen z'n kudde's ziektevrij ?

Ik huiver een beetje bij het systematisch toepassen van insecticiden. Je doet dan je best om je weide zo 'natuurlijk' mogelijk te beheren, met een ondertal aan schapen, zonder 'kunstmatige' behandelingen. Om dan preventief niet-selectief vergif te spuiten ... Het is natuurlijk iets anders als ze echt ziek zijn of een grote kans hebben het te worden, maar een beeld van die kans heb ik tot nu toe niet.
 
Geschreven door Staf Van den Bergh op 25/09/2006

Dag Michel.
Het moet gezegd dat het FAVV een bijzondere inspanning doet om de betrokken sectoren goed te informeren over Blauwtong. Als erkende fokvereniging wordt SLE systematisch uitgenodigd op de haast wekelijkse infosessies van het FAVV. Hoe is de toestand ?
Er bestaan meerdere serotypes van het Blauwtong virus en de variant die nu in Belgi?ɬ´, Luxemburg, Nederland en Duitsland voorkomt is van het type 8, dat zich normaal alleen in tropische landen manifesteert. En dan nog zijn de ziektesymptomen bij onze dieren niet typisch voor deze variant. Bij ons worden vooral rundveebedrijven getroffen en relatief weinig schapenbedrijven. Het sterftecijfer bij de schapen is merkelijk kleiner dan gevreesd, maar anderzijds zijn de ziekteverschijnselen bij runderen dan weer ernstiger. Men weet nog steeds niet hoe het virus hier is geraakt en hoe het wordt verspreid. Normaal is de overdrager een tropische mug, maar men heeft die hier nog niet kunnen vangen. Ook andere besmette vectoren zijn nog niet gevonden. De wetenschappers blijven hopen dat met temperaturen beneden 10?Ǭ? het virus spontaan zal verdwijnen, maar zekerheid hierover hebben ze niet.
Er bestaat een vaccin waarmee herkauwers kunnen worden inge?ɬ´nt tegen het gekende serotype 8, maar het is weinig zinvol daar nu mee te starten omdat men nog onvoldoende afweet van de hier voorkomende variant van Blauwtong en ook omdat de kans bestaat dat de ziekte na de winter spontaan zou kunnen verdwijnen. Is dit niet het geval dan zal vaccinatie zeker worden overwogen en dan zal SLE daar in het bijzonder op aandringen voor zijn zeldzame rassen. In ieder geval is hiervoor Europese toestemming nodig, maar die werd in het verleden reeds gegeven aan Spanje en Portugal. Dat kan dus geen probleem zijn.
Ondertussen kan men zijn schapen best regelmatig behandelen met de door het FAVV voorgeschreven insecticiden, die ook helpen bij de bestrijding van myiasis.